Strona główna » Implementacja narzędzi sztucznej inteligencji w polskich firmach nabiera tempa

Implementacja narzędzi sztucznej inteligencji w polskich firmach nabiera tempa

przez Dignity News
Firma EY przeprowadziła badania dotyczące implementacja narzędzi sztucznej inteligencji (AI) w polskich firmach. Pokazują one, że rodzime przedsiębiorstwa z dużą otwartością podchodzą do wprowadzenia narzędzi opartych o sztuczną inteligencję.

Z badania wynika, że transformacja rodzimych organizacji w kierunku sztucznej inteligencji nabiera tempa. Ten proces zakończyło już 20% organizacji, a kolejne 42% jest w jego trakcie. Firmy skupiają się przede wszystkim na rozwiązaniach z zakresu obsługi klienta (50%), sprzedaży (40%) i IT (37%). Modele bazują na danych klientów (54%), transakcyjnych (53%) oraz tekstowych (46%).

W kolejnych 18 miesiącach znaczącego zwiększenia wydatków na narzędzia bazujące na sztucznej inteligencji należy spodziewać się w 18% organizacji, a w 41% – nieznacznego. Co szczególnie ważne, firmy które zakończyły proces implementacyjny dwukrotnie częściej deklarują zwiększenie swoich wydatków.

Wśród firm, które przeszły przez całą procedurę implementacyjną aż 80% potwierdziło osiągnięcie przez nich zamierzonych korzyści, a w 2/3 przypadków cały proces wiązał się z koniecznością realizacji szerszej transformacji. Przedsiębiorstwa, które przerwały próbę wdrożenia rozwiązań AI (8% ankietowanych), wskazują przede wszystkim na trudności technologiczne (42%) oraz wysokie koszty (37%).

Polskie firmy z dużym optymizmem przyjęły rozwój narzędzi opartych o sztuczną inteligencję, dostrzegając że sprawna adopcja umożliwia szybsze zbudowanie przewagi konkurencyjnej. Jak wynika z badania zrealizowanego na zlecenie EY otwartość zarządów idzie jednak w parze z przezornością. Wynika to z faktu, że implementacja rozwiązań AI to działanie kompleksowe, a cały proces wdrożeniowy dotyka wielu funkcji w ramach organizacji. Dlatego tak ważne jest klarowne określenie celu, któremu ma służyć wprowadzane rozwiązanie oraz spodziewane korzyści z wdrożenia – mówi Jacek Kędzior, Partner Zarządzający EY Polska.

Adrian Andrzejewski

Może cię rówież zaintersować