Strona główna » Fundacja na rzecz Nauki Polskiej uruchomiła polsko-ukraiński program współpracy

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej uruchomiła polsko-ukraiński program współpracy

przez DignityNews.eu
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) w akcie solidarności z Ukrainą uruchomiła Program Współpracy Polsko-Ukraińskiej, w ramach którego sfinansuje 6 projektów naukowych w zakresie nauk społecznych i humanistycznych, realizowanych wspólnie przez parę naukowców z Polski i z Ukrainy. 

Jak informuje FNP, budżet każdego projektu na okres 12 miesięcy wynosi 268 800 zł i obejmuje on zarówno środki na pokrycie wynagrodzenia, jak i koszty związane z prowadzeniem badań.

W obliczu brutalnej agresji ze strony Rosji na niepodległy naród ukraiński, natychmiast podjęliśmy decyzję o wsparciu naszych sąsiadów tak jak potrafimy najlepiej – powiedział prof. Maciej Żylicz, prezes FNP.

Uruchomiliśmy nową ścieżkę finansowania, chcąc w ten sposób nie tylko wesprzeć badaczy i badaczki z Ukrainy, ale również, długofalowo przyczynić się do zintensyfikowania współpracy polskiego i ukraińskiego środowiska naukowego. Mamy nadzieję nagrodzić polsko-ukraińskie projekty naukowe o znaczeniu istotnym dla obu naszych krajów i przyczynić się do pogłębienia wiedzy na temat wagi demokracji, integracji europejskiej oraz bezpieczeństwa – wartości fundamentalnych, a jednak tak łatwo w ostatnich tygodniach zakwestionowanych i podeptanych – dodał prof. Żylicz.

Program adresowany jest do naukowców i naukowczyń ze stopniem doktora, którzy niezależnie od narodowości, w dniu rozpoczęcia wojny w Ukrainie, czyli 24 lutego 2022 r. pracowali w instytucjach prowadzących badania naukowe w Ukrainie, oraz naukowców i naukowczyń zatrudnionych w instytucjach prowadzących badania naukowe w Polsce.

Adrian Andrzejewski

 

Może cię rówież zaintersować