Strona główna » Dzień Wolności Podatkowej w 2022 roku przypada 16 czerwca – 6 dni wcześniej niż w 2021

Dzień Wolności Podatkowej w 2022 roku przypada 16 czerwca – 6 dni wcześniej niż w 2021

przez Dignity News
Dzień Wolności Podatkowej w 2022 roku przypada 16 czerwca, wynika z obliczeń Centrum im. Adama Smitha. Na opłacenie wszystkich danin przymusowych Polacy w roku 2022. pracowali 163 dni z 365, czyli o 9 dni krócej niż w roku 2021. W 2021 roku Dzień Wolności Podatkowej przypadał 22 czerwca, w 2020 roku – 10 czerwca, w 2019 roku – 8 czerwca, a w roku 2018 – 6 czerwca.

Do obliczenia Dnia Wolności Podatkowej służy relacja udziału wszystkich wydatków sektora publicznego (tj. budżet państwa, wydatki samorządów, rządowe fundusze celowe itp.) do Produktu Krajowego Brutto (PKB).

– Znacząca zmiana daty Dnia Wolności Podatkowej na korzyść obywateli jest wynikiem wyłącznie nominalnego wzrostu PKB w relacji do wydatków sektora publicznego. W roku 2022 wygaszana jest większość wydatków rządowych m.in. związanych z tzw. tarczami, które sprawiły, że DWP w roku 2021 przypadł 22 czerwca. W roku 2022 liczne wydatki rządowe są praktycznie zamrożone, w tym m.in. wynagrodzenia w sferze budżetowej względem wzrostu PKB, którego nominalne powiększenie jest w części wynikiem inflacji – czytamy w informacji Centrum.

Prezydent Centrum im. Adama Smitha Andrzej Sadowski podkreśla, że wcześniejszy Dzień Wolności Podatkowej nie jest świadomym i zaplanowanym działaniem rządu na rzecz zmniejszenia ciężarów podatkowych w Polsce, ale efektem nominalnego wzrostu PKB spowodowanego głównie inflacją.

– Z jednej strony zatem, mamy do czynienia z ustalonym w ustawie budżetowej nominalnym limitem wydatków publicznych. Z drugiej strony zaś, szybki wzrost PKB po okresie zamrażania gospodarek oraz wysoka inflacja wywołana czynnikami popytowymi i podażowymi skutkują wysokim wzrostem nominalnego PKB. W efekcie udział wydatków publicznych w PKB w stosunku do ubiegłego roku spadł, ale nadal jest daleki od historycznych minimów – mówi Sadowski cytowany w portalu 300gospodarka.pl..

Centrum im. Adama Smitha z okazji Dnia Wolności Podatkowej postuluje m.in. uwolnienie pracy od opodatkowania ZUS, utrzymanie zwolnienia z ZUS dla mikroprzedsiębiorców (samozatrudnionych), likwidację tzw. podatku Belki, który przy ciągle realnie ujemnych stopach procentowych oraz nadzwyczajnie wysokiej inflacji jest dziś podatkiem od inflacji.

Arkadiusz Słomczyński zlec

Może cię rówież zaintersować