Strona główna » Agencja Moody’s Ratings podtrzymuje rating Polski i przewiduje wzrost PKB o 2,8 proc. w 2024 r.

Agencja Moody’s Ratings podtrzymuje rating Polski i przewiduje wzrost PKB o 2,8 proc. w 2024 r.

przez Dignity News
Moody’s Ratings prognozuje wzrost realnego Produktu Krajowego Brutto (PKB) Polski o 2,8 proc. w 2024 roku a następnie dalsze przyspieszenie do 3,5 proc. w 2025 roku. Według prognoz w latach 2026-2029 wzrost PKB sięgnie średnio 3 proc. rocznie – poinformowała agencja.

– Moody’s spodziewa się pierwszej płatności w wysokości 6,3 mld euro (po 5 mld euro prefinansowania w grudniu) w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF) w kwietniu, przy całkowitych wypłatach sięgających około 17 mld euro w 2024 r. i dalszym wzroście do około 20 mld euro w latach 2025 i 2026  – czytamy w komunikacie.

W połączeniu z tradycyjnymi funduszami budżetowymi Unii Europejskiej (UE), napływ środków może osiągnąć 3 proc. PKB rocznie w latach 2025-2026.

Agencja podtrzymała długoterminowe niezabezpieczone ratingi uprzywilejowane i ratingi emitenta Polski na poziomie A2. Jednocześnie ratingi dla niezabezpieczonych obligacji uprzywilejowanych w walucie obcej i średnioterminowych obligacji (MTN) zostały podtrzymane na poziomie (P)A2, a krótkoterminowe ratingi – na poziomie Prime-1 (P-1). Perspektywa pozostaje stabilna.

– Ratingi na poziomie A2 opierają się na bardzo silnej pozycji gospodarczej i fiskalnej, która – jak oczekuje Moody’s – zostanie utrzymana oraz na silnych instytucjach, w tym na rosnącej sile społeczeństwa obywatelskiego i sądownictwa. W szczególności odblokowanie funduszy Unii Europejskiej będzie wspierać wzrost PKB na solidnych poziomach – ocenia agencja. Rating A2 uwzględnia podwyższoną podatność Polski na ryzyko wydarzeń geopolitycznych w świetle wojny Rosji z Ukrainą

Stabilna perspektywa jest wspierana przez znaczną poprawę stosunków z UE od czasu zmiany rządu w grudniu 2023 roku. Jednak biorąc pod uwagę antagonistyczne relacje między prezydentem Dudą a rządem premiera Tuska, Moody’s spodziewa się jedynie ograniczonych postępów w reformach mających na celu pełne przywrócenie niezależności sądownictwa przynajmniej do wyborów prezydenckich w połowie 2025 roku.

Arkadiusz Słomczyński

Może cię rówież zaintersować