Strona główna » Dwa Centra Doskonałości AI powstaną w Krakowie

Dwa Centra Doskonałości AI powstaną w Krakowie

przez Dignity News
Centra Doskonałości AI wspierające rozwój sztucznej inteligencji w Polsce powstaną na Uniwersytecie Jagiellońskim i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. To wynik konkursu ARTIQ organizowanego wspólnie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowe Centrum Nauki.

Sztuczna inteligencja (artificial intelligence, AI) ma być jedną z najważniejszych technologii przyszłości. Parlament Europejski uznał działania na jej rzecz za priorytet Unii Europejskiej. Także Polska przyjęła „Politykę dla rozwoju sztucznej inteligencji od roku 2020”. Celem konkursu ARTIQ jest wzmocnienie potencjału Polski w obszarze badań nad sztuczną inteligencją i wykorzystaniem ich wyników w praktyce.

Konkurs ogłoszono przed rokiem, ostatecznie do finansowania skierowano dwa wnioski. Autorem jednego z nich jest dr Krzysztof Geras, adiunkt z New York University School of Medicine, który na wydziale matematyki i informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego stworzy platformę uczenia multimodalnego i uczenia ze wzmocnieniem dla indywidualizacji opieki onkologicznej. Otrzymał na ten cel blisko 20 mln zł.

Z kolei dr Ayan Seal z Indian Institute of Information Technology, Design and Manufacturing w Jabalpur zrealizuje na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie projekt „Integracja wnioskowania, uczenia się, optymalizacji i interpretacji w celu przyspieszonej komercjalizacji inteligentnych systemów oprogramowania nowej generacji”. Dostanie na to ponad 19,5 mln zł.

Liderzy zespołów – naukowcy z zagranicy o międzynarodowej renomie – musieli wykazać się wyróżniającym dorobkiem naukowym, wdrożeniowym i organizacyjnym. W ramach Centrów Doskonałości AI poprowadzą projekty obejmujące badania podstawowe, przemysłowe, prace rozwojowe lub przedwdrożeniowe w dziedzinie sztucznej inteligencji, prowadzące do wprowadzenia nowego rozwiązania na rynek.

Arkadiusz Słomczyński

Może cię rówież zaintersować