Strona główna » Doktor Jerzy Lucjan Kempner – patriota, żydowska ofiara zbrodni katyńskiej

Doktor Jerzy Lucjan Kempner – patriota, żydowska ofiara zbrodni katyńskiej

przez Dignity News
Biografie żydowskich katyńczyków to temat wciąż słabo eksplorowany przez badaczy. Według uznawanych za miarodajne ustaleń Benjamina Meirtchaka, wśród zamordowanych jeńców było co najmniej 438 osób narodowości żydowskiej, z czego 231 NKWD zabiło w Katyniu, 188 w Charkowie i 19 w Twerze. Byli to najczęściej oficerowie rezerwy, przeważnie inteligencja. Wśród nich znalazł się doktor Kempner. 

Przed wojną chlubił się tym, że w mieszkaniu jego babki odbyło się tajne posiedzenie Rządu Narodowego, kierującego powstaniem styczniowym (1863 r.). Niestety, niewiele wiemy o wczesnym etapie jego życia. Ojciec, Stanisław, był dziennikarzem popularyzującym wiedzę z zakresu gospodarki. Związał się ze środowiskiem warszawskich pozytywistów, wzorując się na swoim mistrzu Aleksandrze Świętochowskim (1849-1938). Jego matka – Flora – również wywodziła się z kręgów zasymilowanej inteligencji żydowskiej. Była córką znanego wydawcy prasowego Rudolfa Okręta.  

Patriotyzm krzewiony w rodzinie dał o sobie znać na wczesnym etapie życia Jerzego. W 1905 r. znalazł się wśród młodzieży, która ogłosiła strajk szkolny, żądając, wbrew carskiemu nakazowi, przywrócenia do szkół języka polskiego. Udział w proteście kosztował go usunięcie z rosyjskiej szkoły. Maturę zdał jednak eksternistycznie, po czym wyjechał do Monachium, by studiować medycynę.  

Tuż przed wojną otrzymał dyplom lekarski i wrócił do Warszawy. Już w listopadzie 1918 r. wstąpił do Wojska Polskiego i w styczniu następnego roku brał udział w walkach na froncie ukraińskim pod Lwowem jako lekarz 3. pp, a następnie 36. pp Legii Akademickiej. Walczył także w wojnie polsko-bolszewickiej – w stopniu kapitana przydzielony został do 9. Pułku Artylerii Ciężkiej. Następnie, aż do demobilizacji pracował w szpitalu w Kielcach. Później praktykował jako psychiatra w Warszawie.    

W stolicy można było go spotkać w słynnej kawiarni „Ziemiańska” mieszczącej się przy ul. Mazowieckiej 12. Był tam obiektem nieco lekceważących żartów, ponieważ poczciwy doktor, choć człowiek niezamożny, był stale naciągany na niewielkie pożyczki przez różnych „pięknoduchów” i utracjuszy, którzy przebywali tam całymi dniami. Wiadomo było, że jeśli komuś z nich zabrakło paru złotych, można było zawsze zwrócić się do dobrodusznego doktora. 

Po wybuchu drugiej wojny światowej Kempner został wzięty do niewoli przez Armię Czerwoną w szpitalu wojskowym w Tarnopolu, skąd trafił do obozu w Starobielsku, z którego nie powrócił. Został w Charkowie zamordowany przez NKWD strzałem w tył głowy.   

Może cię rówież zaintersować