Strona główna » Czego obawiają się polskie firmy w 2023 roku?

Czego obawiają się polskie firmy w 2023 roku?

przez Dignity News
Rok 2022 nie był łatwy dla polskich firm. W ostatnich miesiącach wystąpiło wiele czynników utrudniających prowadzenie działalności: wojna w Ukrainie i zerwane łańcuchy dostaw, rosnąca inflacja, rosnące ceny nośników energii.

Według badań Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) 35 proc. przedsiębiorców uważa, że sytuacja finansowa ich firm będzie w 2023 r. przeciętna, a 22 proc. przedsiębiorców przewiduje, że będzie zła bądź bardzo zła. Optymistycznie patrzy w przyszłość 26 proc. badanych przedsiębiorców uważających, że ich sytuacja finansowa będzie dobra bądź bardzo dobra.

Z kolei według badań BIG InfoMonitora z IV kwartału 2022 r., 23 proc. przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw deklarowało, że istniało realne ryzyko likwidacji biznesu. Na obecną i przyszłą kondycję finansową przedsiębiorstw niewątpliwie wpływa kwestia niewypłacalności kontrahentów. Z badania wynika, że 36 proc. ankietowanych firm obawiało się, że któryś z kontrahentów stanie się niewypłacalny.

Dane BIG InfoMonitor wskazują, że mimo iż liczba dłużników zmniejszyła się r/r o 2,1 proc., to kwota zaległości wzrosła o 3,3 proc. i we wrześniu 2022 r. wyniosła 39,6 mld złotych.

Z grudniowego badania Miesięcznego Indeksu Koniunktury (MIK) wynika, że w najbliższych trzech miesiącach ponad 75 proc. przedsiębiorców planuje utrzymać poziom zatrudnienia, 16 proc. – zmniejszyć, a 7 proc. – zwiększyć. Ostatni pomiar MIK wskazuje, że 68 proc. przedsiębiorstw planuje utrzymać obecny poziom wynagrodzeń pracowników, a 29 proc. podnieść płace. Na plany pracodawców związane z podnoszeniem poziomu wynagrodzenia wpływa zmiana wysokości płacy minimalnej od stycznia 2023 r., co też przełoży się na inne działania przez nich podejmowane.

Analiza MIK za cały 2022 r. wskazuje, że największymi barierami w działalności firm były niepewność sytuacji gospodarczej, rosnące ceny energii oraz wysokie koszty pracownicze. Wszystko wskazuje na to, że będą to również bariery utrudniające działalność przedsiębiorstw w 2023 r.

Adrian Andrzejewski

Może cię rówież zaintersować