Strona główna » Centrum Solidarności „Stocznia” powstaje w dawnej świetlicy Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego

Centrum Solidarności „Stocznia” powstaje w dawnej świetlicy Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego

przez Dignity News
W Szczecinie, w stoczniowej świetlicy, w której 43 lata temu podpisane zostały porozumienia szczecińskie rozpoczyna działalność nowa państwowa instytucja kultury – Centrum Solidarności „Stocznia”. Nowa instytucja kultury będzie się zajmowała przede wszystkim ochroną dziedzictwa „Solidarności” jako ruchu społecznego, ale także jako związku zawodowego.

– Porozumienia szczecińskie, pierwsze w Polsce porozumienia między ówczesną władzą a tworzącym się związkiem zawodowym „Solidarność” były źródłem zmian w Polsce i całym naszym regionem Europy – powiedział minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński podczas uroczystości powołania nowej państwowej instytucji kultury.

Najważniejszymi celami działalności Centrum będą upamiętnianie i promowanie w kraju i za granicą dziedzictwa historycznego NSZZ „Solidarność”, ruchu społecznego oraz antykomunistycznej opozycji demokratycznej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń Grudnia 1970 roku, Stycznia 1971 roku oraz Porozumień Szczecińskich z 30 sierpnia 1980 roku i strajków 1988 roku – informuje resort kultury.

CSS zajmie się także upamiętnianiem oporu społeczeństwa polskiego wobec systemu komunistycznego w latach 1945 – 1989, ze szczególnym uwzględnieniem Ziem Zachodnich i Północnych oraz upamiętnieniem działalności i historii Stoczni Szczecińskiej oraz przemysłu stoczniowego w Szczecinie.

Wśród zadań nowej placówki są też gromadzenie i wyeksponowanie materiałów dotyczących kształtowania zachodniej granicy Polski po II wojnie światowej oraz czasu budowy życia społecznego i gospodarczego na Ziemiach Zachodnich i Północnych, a także inicjowanie przedsięwzięć kulturalnych, społecznych i naukowych nawiązujących do dziedzictwa kulturowego Ziem Zachodnich i Północnych, ze szczególnym uwzględnieniem Szczecina i Pomorza Zachodniego.

Siedzibą Centrum jest budynek dawnej świetlicy stoczniowej Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego, miejsce podpisania Porozumień Szczecińskich z 1980 r.

Arkadiusz Słomczyński

Może cię rówież zaintersować