Strona główna » Bezrobocie w Polsce maleje i pozostanie na niskim poziomie

Bezrobocie w Polsce maleje i pozostanie na niskim poziomie

przez DignityNews.eu

Według danych unijnego urzędu statystycznego Eurostat, stopa bezrobocia w Polsce wyniosła w grudniu 2,9 proc., wobec 3 proc. w listopadzie. Niższy wskaźnik zanotowały jedynie Czechy – 2,3 proc., a równy – Niemcy.

Dane Eurostatu po raz kolejny potwierdzają dobrą i stabilną sytuację na naszym rynku pracy. Podczas gdy w innych krajach Wspólnoty stopa bezrobocia wzrasta lub stoi w miejscu, u nas maleje. Osiągnęliśmy drugi najlepszy wynik w Europie – 2,9 proc. Te liczby są dowodem na to, że polityka rządu działa – przekonuje minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. 

Stale monitorujemy sytuację i na bieżąco reagujemy. Dzięki odpowiednim działaniom uratowaliśmy miliony miejsc pracy, zagrożonych w czasie pandemii. Kolejnym sprawdzianem była wojna na Ukrainie. Obywatele tego kraju uciekający przed reżimem Putina, znaleźli w naszym kraju zarówno schronienie, jak i zatrudnienie – dodaje. 

Liczba osób poszukujących pracy w Polsce, według Eurostatu, wyniosła w grudniu 503 tys. wobec 508 tys. miesiąc wcześniej.

W całej Unii Europejskiej stopa bezrobocia wyniosła 6,1 proc. Krajem z najwyższym wskaźnikiem bezrobocia jest Hiszpania. Bezrobocie wyniosło tam 13,1 proc.

Tendencję do spadku bezrobocia potwierdza także Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BICE). Opublikowało ono Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) informujący o przyszłych zmianach poziomu bezrobocia, który kolejny miesiąc się obniża.

Skala spadku była nieco słabsza niż przed miesiącem. Analiza zmian poszczególnych składowych WRP wskazuje, że pomimo zacieśnienia warunków na rynku pracy, w najbliższym czasie nie powinniśmy odnotować istotnego wzrostu stopy bezrobocia rejestrowanego, prócz jego niewielkich fluktuacji wynikających głównie z działania czynników sezonowych – informuje BICE.

Adrian Andrzejewski

Może cię rówież zaintersować