Strona główna » Aresztowanie gen. Stefana Roweckiego ps. Grot” – Komendanta Głównego Armii Krajowej

Aresztowanie gen. Stefana Roweckiego ps. Grot” – Komendanta Głównego Armii Krajowej

przez Dignity News
30 czerwca 1943 r. Niemcy w jednym z mieszkań okupowanej Warszawy aresztowali gen. Stefana Roweckiego ps. „Grot” – Komendanta Głównego Armii Krajowej (AK). Po aresztowaniu odrzucił propozycję współpracy z okupantem. Trafił do KL Sachsenhausen. Tam na rozkaz Heinricha Himmlera został zamordowany po wybuchu w dniu 1 sierpnia 1944 r. Powstania Warszawskiego

Stefan Rowecki urodził się 25 grudnia 1895 r. w Piotrkowie Trybunalskim. W trakcie nauki w gimnazjum w rodzinnym mieście działał aktywnie w ruchu skautowskim. Po wybuchu I wojny światowej było żołnierzem Legionów Polskich. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. swoje życie związał z wojskiem. Walczył w wojnie z Rosją Sowiecką. W okresie międzywojennym kontynuował karierę wojskową, dowodząc m.in. 55. pułkiem piechoty. Brygadą Korpusu Ochrony Pogranicza „Podole”. Przed wybuchem II wojny światowej został dowódcą formowanej Warszawskiej Brygady Pancerno-Motorowej, z którą wziął udział w kampanii wrześniowej. Po zakończeniu walk przedostał się do zajętej przez Niemców Warszawy, gdzie włączył się w działalność konspiracyjną, najpierw w szeregach Służby Zwycięstwu Polski (SZP), przekształconej następnie w Związek Walki Zbrojnej (ZWZ), pełniąc od 30 czerwca 1940 funkcję komendanta głównego ZWZ. Z jego inicjatywy utworzono specjalną komórkę „N”, która zajmowała się walką psychologiczną i propagandową z Niemcami. Był gorącym orędownikiem scalenia wszystkich organizacji konspiracyjnych działających w okupowanej przez Niemców Polsce. Efektem tego było powołanie w dniu 14 lutego 1942 r. w miejsce ZWZ – Armii Krajowej, której komendantem głównym został gen. Stefan Rowecki.

Jego aresztowanie 30 czerwca 1943 r. było efektem działania agentów niemieckiej tajnej policji – Gestapo – Ludwika Kalksteina, Blanki Kaczorowskiej i Eugeniusza Świerczewskiego. Z Warszawy został szybko przetransportowany do Berlina. Tam odrzucił propozycję współpracy z Niemcami przeciwko Związkowi Sowieckiemu i komunistom. Został uwięziony w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen. Tam został zamordowany pomiędzy 2 a 7 sierpnia 1944 r. na osobisty rozkaz szefa SS Heinricha Himmlera po wybuchu Powstania Warszawskiego.

Może cię rówież zaintersować