Strona główna » Aplikacja wskazująca miejsca dostępne pod budowę elektrowni wiatrowych w Polsce 

Aplikacja wskazująca miejsca dostępne pod budowę elektrowni wiatrowych w Polsce 

przez DignityNews.eu

Studentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (UMCS) opracowała aplikację wskazującą optymalne miejsca dostępne pod budowę elektrowni wiatrowych w Polsce. Wybór miejsca to jedna z kluczowych decyzji w zakresie realizacji projektów farm wiatrowych. Składa się na niego wiele czynników – warunki wietrzne, przeznaczenie terenu, odległość od gospodarstw domowych oraz sieci energetycznej, a nawet dojazd.

Aby ułatwić inwestorom poszukiwania właściwej lokalizacji, Barbara Czausz ze Studenckiego Koła Naukowego Geoinformatyków „GeoIT”, działającego na wydziale nauk o ziemi i gospodarki przestrzennej lubelskiej uczelni, przygotowała projekt aplikacji „Gdzie budować elektrownie wiatrowe?”. 

Aplikacja ma charakter poglądowy, a jej celem jest przedstawienie potencjalnych lokalizacji dostępnych pod budowę turbin wiatrowych w Polsce, usytuowanych w odległości powyżej 500 m, 700 m oraz 1000 m od zabudowań. 

Przedstawione obszary obejmują też odpowiednie odległości od istniejących już wiatraków (dziesięciokrotność wysokości turbin wiatrowych), obszarów chronionych, tzn. parków narodowych, krajobrazowych, rezerwatów przyrody, użytków ekologicznych, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, specjalnych terenów ochrony, obszarów chronionego krajobrazu oraz specjalnej ochrony (1000 m), lasów (150 m), rzek i jezior (100 m), a także linii elektroenergetycznych wysokiego i najwyższego napięcia (100 m).

Analiza wykorzystana w aplikacji została wykonana na podstawie referencyjnych danych wektorowych z Bazy Danych Obiektów Topograficznych oraz bazy danych o pokryciu terenu Corine Land Cover. Wyniki analizy przedstawiono na interaktywnej mapie w formie udostępnionej publicznie aplikacji ArcGIS Online, dzięki czemu każdy może sprawdzić potencjalne lokalizacje dla wybudowania elektrowni w dowolnym miejscu w Polsce.

Arkadiusz Słomczyński

Może cię rówież zaintersować