Strona główna » 3. edycja Data Economy Congress w Warszawie

3. edycja Data Economy Congress w Warszawie

przez Dignity News
W dniach 25-26 marca 2024 roku w hotelu The Westin Warsaw odbędzie się 3. edycja Data Economy Congress. Grono ekspertów w dziedzinie zarządzania danymi spotka się, aby po raz kolejny przeanalizować nowy model gospodarki opartej o dane. 

Kongres zainauguruje dyskusja na temat efektywnego zarządzania procesem polskich instytucji publicznych. Prelegenci przeanalizują m.in. kamienie milowe dla “cyfrowego państwa”, możliwości wynikające dla mObywatela z Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej, kreowanie dostępu do Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej oraz proces demokratyzacji dostępu do danych publicznych.

Kolejny blok tematyczny skupiony zostanie na zarządzaniu strategicznym w czasach data economy – efektywnym podejmowaniu decyzji biznesowych i skutecznej monetyzacji na podstawie danych.

Kluczowymi wątkami, nad którymi pochylą się eksperci będą ESG i zrównoważony rozwój w erze danych oraz współpraca cross-sektorowa w zakresie strategicznych decyzji opartych na danych. Podczas debat pojawia się zagadnienia dotyczące m.in. szans i potencjałów raportowania ESG, zaawansowanych technologii raportowania i przyspieszenia podejmowania trafnych decyzji biznesowych opartych na raportach, identyfikacji trendów zrównoważonego rozwoju.

Dzień drugi kongresu przyniesie tematy dotyczące technologii przyszłości. Eksperci skomentują obecny stan i przyszłe zastosowania technologii kwantowych oraz wykorzystanie AI w biznesie m.in. przygotowanie organizacji i danych do wdrożenia AI, technologiczne bariery wdrożeń AI w organizacjach, czynnik ludzki w kontekście AI, wyzwania moralne i etyczne szybkiego rozwoju AI oraz skalowanie AI.

Prelegenci odpowiedzą na pytanie o to jak zarządzać danymi, aby były wiarygodne, kompletne, aktualne i spójne oraz pozbawione błędów, niespójności i braków. Zakończenie kongresu stanowić będzie debata na temat wyzwań w integracji AI, IoT oraz robotyki. Pojawią się zagadnienia związane z cyberbezpieczeństwem, detekcją i zarządzaniem incydentami cybersecurity, robotyką i automatyzacją oraz budową ekosystemów wykorzystujących dane z IoT.

Adrian Andrzejewski

Może cię rówież zaintersować