Strona główna » 14. Festiwal WARSZAWA W BUDOWIE

14. Festiwal WARSZAWA W BUDOWIE

przez Dignity News
21 października 2022 r. rusza 14. edycja festiwalu WARSZAWA W BUDOWIE pod hasłem „Walka o ulice”. Organizatorem wydarzenia jest Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

14 edycja festiwalu podejmuje temat miejskiego życia ulicy, dziś prawie zupełnie zdominowanej przez samochody. Wystawę festiwalową można oglądać od 21 października 2022 roku do 15 stycznia 2023 roku w warszawskim Muzeum nad Wisłą na Wybrzeżu Kościuszkowskim 22.

Tytuł wystawy pochodzi z książki Janette Sadik-Khan „Walka o ulice”, w której amerykańska badaczka miasta pisała: Podstawowa zasada organizacji ruchu znana jest od stu lat i do tej pory była ignorowana przez planistów. Głosi, że efekty zależą od tego, co zbudujesz. Więcej pasów ruchu, to więcej samochodów.

Jak podkreślają organizatorzy wydarzenia, osią festiwalu WARSZAWA W BUDOWIE jest pytanie o uniwersalne projektowanie ulic tak, by były dostępne i przyjazne dla wszystkich mieszkanek i mieszkańców. Wychodzimy z założenia, że na ulicach Warszawy zmieścimy się wszyscy.

W prezentowanych na wystawie dziełach sztuki, filmach i podczas festiwalowych spotkań zostaną zaprezentowane różne aspekty stylu życia opartego wyłącznie o samochody.

Chcemy, aby stało się to pretekstem do dyskusji o efektach przeciążenia ulic ruchem samochodowym. Doskonałym przykładem będzie, przygotowana wspólnie z Oddziałem Warszawskim Stowarzyszenia Architektów RP, prezentacja historii Alej Jerozolimskich, kiedyś pełnej życia miejskiej ulicy, dziś przypominającej trasę szybkiego ruchu – podkreślają organizatorzy.

Publiczność festiwalu odwiedzi zajezdnię tramwajową przy ul. Kawęczyńskiej, pozna historię rozwoju sieci tramwajowej warszawskiego transportu publicznego i codzienną pracę osób, które ją obsługują. Pozna wyniki studenckich badań, świadczących o schyłku ery przejść podziemnych, które coraz częściej są zasypywane i wreszcie będzie mogła uczestniczyć w pokazach filmowych w kinie „Syrena”.

Adrian Andrzejewski

Może cię rówież zaintersować