Strona główna » פולנים הצילו עשרות אלפי יהודים

פולנים הצילו עשרות אלפי יהודים

DignityNews.eu

"במהלך מלחמת העולם השנייה, הפולנים הצילו כמה עשרות אלפי יהודים, לפי הערכת חוקרים", אמר ד"ר מתאוש שפיטמה, סגן נשיא המכון לזיכרון לאומי (IPN).

ד"ר שפיטמה הזכיר שכאלף פולנים נהרגו בגלל שעזרו ליהודים במהלך מלחמת העולם השנייה. עונש המוות מצד הגרמנים איים לא רק על מי שהעניקו תמיכה כלשהי לאחיהם היהודים, אלא גם על קרובי המשפחה או השכנים של המסייע. אולם לרוב, השתמש הכובש בשיטות דיכוי אחרות.

"פולנים רבים נשלחו למחנות ריכוז או נענשו במאסר", הוסיף סגן נשיא ה-IPN.

"אפשר לומר שכמה עשרות אלפי יהודים ניצלו על ידי פולנים", אמר וציין כי לפי הערכות היסטוריונים שונים, 100 עד אפילו 300 אלף פולנים היו מעורבים בסיוע ליהודים.

"ידוע לנו שמכון יד ושם העניק עד כה ליותר מ-7,000 פולנים את אות חסידי אומות העולם", הזכיר ההיסטוריון.

בראיון הדגיש סגן נשיא המכון לזיכרון לאומי את חשיבות היום המוקדש להצלת הפולנים יהודים לקהילות המקומיות.

"אולם לא פעם הייתה האשמה כזו בקהילות המקומיות כלפי אותן משפחות שהצילו יהודים, שהן סיכנו אחרים, לא רק את עצמן, כי היו מקרים שבהם נרצחו גם שכנים. המדינה הפולנית מראה שזה היה מעשה ששירת את העצמאות הפולנית, או לפחות את זו של אזרחיה, והעלה אותה לרמה אחרת לגמרי", סבור ד"ר מתאוש שפיטמה.

לפני מלחמת העולם השנייה מנתה אוכלוסיית פולין כ-25 מיליון נפש. יותר מ-3 מיליון מהאזרחים הללו הוכרזו כדת פסיפס. הכיבוש הנאצי שם סוף ליהודי פולין, שנרצחו על ידי הנאצים הגרמנים ללא הבדל מין, גיל, השכלה או רקע חברתי.

מתוך 25 מיליון הפולנים, יותר משני מיליון נספו, ומתוך 3 מיליון מהקהילה היהודית, בין 100,000 ל-300,000 שרדו.

אדריאן אנדז'יבסקי

אולי גם תאהב