Strona główna » מומחים פולנים מפתחים כלי למדידת שוויון מגדרי במדע

מומחים פולנים מפתחים כלי למדידת שוויון מגדרי במדע

Dignity News
מומחים במרכז לעיבוד מידע – המכון הלאומי למחקר (OPI-PIB) פיתחו כלי IT למדידת שוויון מגדרי במדע. הודות ללוח המחוונים של OPI-PIB, כל אחד יכול לראות כיצד מתפתח שיעור הנשים והגברים בקרב הסטודנטים והבוגרים בתחומי לימוד שונים בפולין ובמדינות נוספות באירופה.

הכלי מספק גם נתונים על נשים המועסקות במגזר המדע ועל תופעת תקרות הזכוכית. לוח המחוונים פותח כחלק מפרויקט GENDERACTION והוא זמין בכתובת https://genderaction-data-dashboard.opi.org.pl/#/.

"פרויקט GENDERACTION, בו השתתפו חוקרי OPI-PIB, הצליח לשלב את ההיבט החברתי, כלומר לנתח מדיניות מדעית בתחום השוויון בין המינים, עם ההיבט הטכני, כלומר בניית כלים התומכים בקבלת החלטות בתחום זה. על הפרויקט עבדו הן מומחי IT ומומחי ניתוח נתונים שלנו. התוצאה של עבודה זו היא כלי IT המודד שוויון מגדרי בצורה פשוטה. כל אחד יכול להשתמש בלוח המחוונים של OPI ולבדוק את שיעור הנשים והגברים ברמות השונות של המדע, מה שאני ממליץ לכם לעשות", אומר ד"ר ירוסלב פרוטסייביץ', מנהל OPI-PIB.

בשלבים הראשונים של GENDERACTION פותחו מדדים מיוחדים למדידת שוויון מגדרי. ברגע שהם היו מוכנים, עברו להכנת כלי מתאים. מומחי OPI הורידו נתונים אמינים ממקורות חיצוניים, בעיקר Eurostat וה-OECD.

הנתונים שהתקבלו מלוח המחוונים של OPI-PIB מראים כי יש צורך בהגברת הצעדים לקראת שוויון מגדרי במדע בפולין. מבחינת חלקן של נשים בקרב פרופסורים, המצב בפולין הוא כמו בשאר מדינות האיחוד האירופי (פולין – 25%, האיחוד האירופי – 26%). שיעור הנשים בגופים מקבלי החלטות מעט נמוך מהממוצע באיחוד האירופי (פולין – 25%, האיחוד האירופי – 31%). עם זאת, ניתן לראות את ההבדל הגדול ביותר במספר הנשים המועמדות לדוקטורט במדעי ה-ICT – טכנולוגיות מידע ותקשורת (פולין – 10%, האיחוד האירופי – 23%).

אדריאן אנדז'יבסקי

אולי גם תאהב