Strona główna » זצ’טה בוורשה תארח תערוכה בנושאי אמנות, ילדות וגידול ילדים

זצ'טה בוורשה תארח תערוכה בנושאי אמנות, ילדות וגידול ילדים

DignityNews.eu

זצ'טה – הגלריה הלאומית לאמנות בוורשה מזמינה את הציבור לתערוכת מולטימדיה בינלאומית בנושא אמנות, ילדות וגידול ילדים. האירוע ילווה בתוכנית עשירה של פעילויות חינוכיות, הופעות, סדנאות ומפגשים בין אמנים וילדים וכן כנס בינלאומי בנושא תפיסות אלטרנטיביות של חינוך ילדים לאמנות במאות ה-20 וה-21.

כותרת התערוכה "לא יהיה אביב שני"- מזכירה את דבריו של פרנץ ציז'ק, מחלוצי החינוך לאמנות בתחילת המאה ה-20. הם מתייחסים לילדות ונשמעים כמו אזהרה, אבל גם קריאה לאחריות ולפעולה. התערוכה תפעל מה-31 במרץ עד ה-18 ביוני.

גלריית זצ'טה תזכיר הן את הפרקטיקות של חלוצי הפדגוגיה המודרנית (כגון יאנוש קורצ'ק, מריה מונטסורי וסלסטין פריינט) והן חינוך אלטרנטיבי מהמחצית הראשונה של המאה ה-20 (החל מהמושגים המודרניסטיים שפותחו בבאוהאוס), וכן התייחסויות עכשוויות למקורות אלו. המכנה המשותף שלהם הוא טיפוח יצירתיות של ילדים באמצעות בינתחומיות, לימוד מיומנויות שונות והתנסות במציאות עם חושים שונים.

המארגנים מכריזים על הצגת דוגמאות לגישות אמנותיות הכוללות ילדים כמשתתפים מלאים ופעילים בתהליך היצירה. מקום חשוב ניתן לפעילויות שבהן מעורבים לא-מבוגרים מקבוצות חברתיות המודרות על רקע אתני, מצב כלכלי או מוגבלות. התערוכה תראה כיצד פעילות יצירתית הופכת עבורם כלי להחזרת הכבוד והקול שלהם.

"התערוכה כוללת גם דוגמאות לגישות אמנותיות שבהן ילדים חוקרים צורות חלופיות של יחסים חברתיים עם מבוגרים. המארגנים מראים כיצד פעילות יצירתית משותפת המבוססת על חילופי ידע הדדיים, ניסיון ועבודה קולקטיבית יכולה ללמד התנהגות חברתית ואמפתיה.

ארקדיוש סלומצ'ינסקי

אולי גם תאהב