Strona główna » השר צ’ארנק משתתף בפגישה של ועידת הרקטורים של האוניברסיטאות הפולניות לטכנולוגיה

השר צ'ארנק משתתף בפגישה של ועידת הרקטורים של האוניברסיטאות הפולניות לטכנולוגיה

Dignity News
האוניברסיטה הטכנולוגית של פוזנן אירחה את ישיבת המליאה של ועידת הרקטורים של האוניברסיטאות הפולניות לטכנולוגיה (CRPUT). השתתף בה שר החינוך והמדע, פשמיסלב צ'ארנק, שהעניק 6 מיליון זלוטי נוספים לבניית המרכז לבינה מלאכותית ואבטחת סייבר עבור האוניברסיטה הטכנולוגית של פוזנן.

במהלך הפגישה השר ונציגי האוניברסיטאות הטכנולוגיות דנו על היקף שיתוף הפעולה בין משרד החינוך והמדע לרקטורי האוניברסיטאות הטכנולוגיות בפולין. הכנס התמקד גם בתפקיד החינוך של מהנדסים בשוק העבודה ובתפקידם בפיתוח הכלכלה הפולנית.

"יש ביקוש עולה למקצועות חדשים. אנחנו צריכים להשיק פקולטות חדשות באוניברסיטאות טכנולוגיות, כמו הנדסת גרעין. יושקע בזה הרבה כסף. אוניברסיטאות טכנולוגיות ייענו לצרכים של חברות שיזדקקו לאנשי מקצוע כאלה", אמר השר צ'ארנק.

ממשרד החינוך והמדע נמסר כי בהתאם ל'חוק ההשכלה הגבוהה והמדע', האוניברסיטאות מחזקות את שיתוף הפעולה עם הסביבה החברתית-כלכלית. הדבר מתבטא בעיקר באמצעות יצירת פרופיל חינוכי בהתאם לצרכי שוק העבודה ודגש גדול יותר על הוראת מיומנויות מעשיות אליהן קיים כיום ביקוש. הדבר נעשה באמצעות מעורבות גוברת של עוסקים ויזמים עסקיים בתהליך הלמידה.

CRPUT כישות אוטונומית הוקמה בשנת 1989 ותפקדה תחת השם ועידת הרקטורים האוטונומית של האוניברסיטאות הטכנולוגיות. היא בעלת שמה הנוכחי מאז 1996 והיא מורכבת מ-22 רקטורים של מוסדות חינוך טכנולוגיים ו-8 מוסדות השכחה גבוהה הפועלים בפולין. מטרת CRUPT היא לחזק את שיתוף הפעולה בין אוניברסיטאות טכנולוגיות.

אדריאן אנדז'יבסקי

אולי גם תאהב