Strona główna » הנשיא אנדז’יי דודה הנציח את קורבנות הפלישה הסובייטית לפולין

הנשיא אנדז'יי דודה הנציח את קורבנות הפלישה הסובייטית לפולין

Dignity News
הנשיא אנדז'יי דודה הניח זר פרחים מול אנדרטת "לזכר מגורשי סיביר" בגדיניה לזכר קורבנות הפלישה הסובייטית לפולין ב-17 בספטמבר 1939. "היום אנו מוקירים כבוד לכל אלה שנרצחו על ידי הסובייטים", אמר הנשיא.

במהלך הטקס, הזכיר אנדז'יי דודה שביום השנה ה-83 לאותה תוקפנות, פולין פתחה את מעבר לשון החול ויסלה. הנשיא הדגיש את החשיבות האסטרטגית של השקעה זו.

מעבר ויסלה הופך את פולין לבלתי תלויה ברוסיה, שעד כה נתנה את הסכמתה למעבר כלי שיט פולניים דרך מיצר פילאווה. לכן, כפי שאמר אנדז'יי דודה, לאירוע כזה יש להקדים עם מחווה לקורבנות הפלישה הסובייטית.

"זוהי מחווה לאותם מיליוני פולנים שנרצחו, שנספו, שסבלו כתוצאה מהפלישה הרוסית באותו ספטמבר 1939 הנורא, כאשר פולין הותקפה והושמדה על ידי שני טוטליטרים מלאי שנאה – הרייך הנאצי הגרמני ורוסיה הסטליניסטית, עם הקומוניזם והסטליניזם שלה", אמר הנשיא.

הנשיא הזכיר כי שני מיליון פולנים נרצחו, כולל קציני צבא פולנים בקאטין, בחרקוב, מידנויה, טבר ובמקומות אחרים. הוא הוסיף כי אירועי 1939 נקראים רצח עם, כי זה היה פשע שמטרתו להשמיד את האינטליגנציה הפולנית ולפיכך את האומה הפולנית. הוא גם הפנה את תשומת הלב לאלה שגורשו לסיביר ומתו בגולאגים.

לפני 83 שנים, ב-17 בספטמבר 1939, התרחשה הפלישה הסובייטית לפולין. הצבא האדום נכנס לשטחים המזרחיים של ארצנו. בכך הוא יישם את הוראות הפרוטוקול הסודי של הסכם מולוטוב-ריבנטרופ, שבו חילקו ביניהן גרמניה וברית המועצות תחומי השפעה.

ארקדיוש סלומצ'ינסקי

אולי גם תאהב