Strona główna » גוברת הטמעת כלי בינה מלאכותית בחברות פולניות

גוברת הטמעת כלי בינה מלאכותית בחברות פולניות

Dignity News
חברת EY ערכה מחקר על הטמעת כלי בינה מלאכותית (AI) בחברות פולניות. הראו שחברות מקומיות פתוחות מאוד להכנסת כלים מבוססי בינה מלאכותית.

מהסקר עולה כי השינוי של ארגונים ילידים לבינה מלאכותית מואץ. תהליך זה כבר הושלם על ידי 20% מהארגונים ו-42% נוספים נמצאים בתהליך. החברות מתמקדות בעיקר בפתרונות שירות לקוחות (50%), מכירות (40%) ו-IT (37%). המודלים מבוססים על נתוני לקוחות (54%), עסקאות (53%) ונתוני טקסט (46%).

ב-18 החודשים הקרובים צפויה עלייה משמעותית בהוצאות על כלים מבוססי בינה מלאכותית ב-18% מהארגונים, ועלייה קלה ב-41%. ראוי לציין כי חברות שסיימו את תהליך היישום צפויות להכריז על עלייה בהוצאות שלהן פי שניים.

מבין החברות שעברו את כל הליך היישום, לא פחות מ-80% אישרו שהשיגו את היתרונות להם ציפו, ובשני שליש מהמקרים כל התהליך כלל מהפך רחב יותר. חברות שהפסיקו את הניסיון ליישם פתרונות בינה מלאכותית (8% מהנסקרים) מצביעות בעיקר על קשיים טכנולוגיים (42%) ועלויות גבוהות (37%).

חברות פולניות אימצו את הפיתוח של כלים מבוססי בינה מלאכותית באופטימיות רבה, וציינו כי הטמעה חלקה מאפשרת להן לבנות יתרון תחרותי מהר יותר. עם זאת, לפי סקר EY, הפתיחות של מועצות המנהלים הולכת יד ביד עם זהירות. זאת בשל העובדה שהטמעת פתרונות בינה מלאכותית היא פעילות מורכבת, וכל תהליך ההטמעה נוגע במספר פונקציות בארגון. לכן חשוב כל כך להגדיר בצורה ברורה את המטרה המצופה מהפתרון שהוצע ואת היתרונות הצפויים של היישום, אומר יאצק קדז'יור, שותף מנהל ב-EY Polska.

אדריאן אנדז'יבסקי

אולי גם תאהב