Strona główna » Życie zawodowe Polek jednym z najkrótszych w Unii Europejskiej. Ale aktywność kobiet stopniowo się zwiększa

Życie zawodowe Polek jednym z najkrótszych w Unii Europejskiej. Ale aktywność kobiet stopniowo się zwiększa

przez Dignity News
Średni czas kariery zawodowej Polek wydłuża się, ale pozostajemy w gronie krajów, w których oczekiwana długość życia zawodowego kobiet jest jedną z krótszych – wynika z raportu „SDG 2023 Kobiety na drodze zrównoważonego rozwoju” wydanego przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) . Jednocześnie Polki, jak większość Europejek, są aktywne na rynku pracy krócej niż mężczyźni.

Szacowany okres aktywności zawodowej Polek w 2010 r. wynosił 29 lat, natomiast w 2022 r. 32 lata – i to pomimo obniżenia wieku emerytalnego do 60 lat od 1 października 2017 r. Średnio w Unii Europejskiej (UE) szacowany czas aktywności zawodowej kobiet wzrósł w tym czasie z 31 do 34 lat.

– Pomimo wydłużenia oczekiwanej długości życia zawodowego Polek, wciąż plasują się one w pierwszej dziesiątce krajów UE pod względem najkrótszego czasu pozostawania na rynku pracy. Wynika to m.in. z niskiego poziomu aktywności zawodowej Polek (w wieku 15 lat i więcej) na tle pozostałych mieszkanek Wspólnoty, co jest związane m.in. z ich zróżnicowanym wiekiem emerytalnym – czytamy w raporcie.

Zarówno w Polsce, jak i w pozostałych krajach UE, kobiety rzadziej niż mężczyźni mają pracę. W 2022 r. w Polsce zatrudnionych było 81 proc. kobiet w grupie wiekowej 25-54 lata, a mężczyzn w tej samej grupie wiekowej – 90 proc. Kobiety w Polsce również częściej (ponad dwa razy) wycofują się z rynku pracy. Zjawisko bierności zawodowej jest dziś jednak mniej powszechne niż około dekadę temu.

Z raportu GUS dowiadujemy się również, że zarówno na polskim, jak i na unijnym rynku pracy najbardziej sfeminizowanymi obszarami aktywności zawodowej są od lat te związane ze zdrowiem i opieką społeczną oraz edukacją, a także działalnością gospodarstw domowych (obejmującą m.in. gotowanie, nauczanie, opiekę nad członkami gospodarstwa domowego oraz inne usługi, w tym produkcję różnych wyrobów na potrzeby gospodarstwa). Kobiety w Polsce stanowią ponad 80 proc. ogółu pracujących w każdej z tych sekcji.

Arkadiusz Słomczyński

Może cię rówież zaintersować