Strona główna » Zdecydowana większość polskich firm korzysta ze zwinnych metod pracy

Zdecydowana większość polskich firm korzysta ze zwinnych metod pracy

przez Dignity News
Ze zwinnych (agile) metod pracy korzysta osiem na dziesięć polskich firm, a ponad 60% stosuje je w procesie tworzenia produktów, wynika z raportu „Deloitte Agile Maturity Survey” przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte. Głównymi zaletami tego sposobu organizacji pracy są m.in. możliwość lepszego dostosowania produktu lub usługi do oczekiwań klienta i skrócenie czasu potrzebnego do dostarczenia ich na rynek.

Metodologia Agile to system zwinnego zarządzania projektami. Zarządzanie zgodnie z założeniami Agile polega na cyklicznym wykonywaniu konkretnych etapów, które składają się na poszczególne cykle. Pomiędzy cyklami progres prezentowany jest klientowi, a otrzymany feedback wdraża się w kolejnym cyklu. Ten typ pracy pozwala na ciągłe doskonalenie produktu.

Organizacje stosujące zwinne metody zarządzania stanowią obecnie 80% wszystkich badanych podmiotów. Adaptacja podejścia zwinnego najczęściej wpływa na tworzenie produktów (64% odpowiedzi), zarządzanie portfolio inicjatyw, planowanie i podejmowanie decyzji (63%) oraz na komunikację wewnątrz organizacji (52%) – czytamy w komunikacie Deloitte.

Jako główne przyczyny przejścia na zwinny model pracy 67% ankietowanych wskazało chęć skrócenia czasu potrzebnego na dostarczenie produktów i usług na rynek. Dwie trzecie odpowiedzi dotyczyło lepszego dostosowania produktów do potrzeb klientów, natomiast co druga zakładała dążenie do zacieśnienia współpracy między biznesem i IT.

Chociaż stosowanie zwinnych metod pracy w Polsce jest relatywnie młodym konceptem, to z roku na rok widzimy rosnące zainteresowanie skalowaniem podejścia agile. Organizacje coraz częściej dostrzegają korzyści płynące ze wspólnej pracy zespołów zwinnych, szybszego i opartego bezpośrednio o perspektywę klienta i cele biznesowe podejmowania decyzji oraz testowania prototypów budowanych rozwiązań – powiedziała partnerka, liderka Technology Strategy & Architecture Deloitte Anna Wiącek-Kocot, cytowana w komunikacie.

Adrian Andrzejewski

Może cię rówież zaintersować