Strona główna » Zarządcy infrastruktury kolejowej z Polski i Litwy zacieśniają współpracę

Zarządcy infrastruktury kolejowej z Polski i Litwy zacieśniają współpracę

przez Dignity News
PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) SA wzmacniają współpracę z AB LTG Infra – litewskim zarządcą infrastruktury kolejowej. Działania na rzecz poprawy komunikacji kolejowej pomiędzy Polską a Litwą  dotyczą m. in. wymiany doświadczeń i informacji przy modernizacji Rail Baltica oraz współpracy w kwestii rozwoju połączeń transgranicznych.

Przedstawiciele PKP PLK SA i litewskiego zarządcy infrastruktury kolejowej, AB LTG Infra określili obszary dalszej współpracy i wymiany doświadczeń dla polepszenia jakości prowadzenia ruchu kolejowego na odcinkach transgranicznych. Podczas spotkania w ramach Polsko-Litewskiej Grupy Infrastrukturalnej rozmawiano także o wzmocnieniu współpracy w zakresie udostępnienia i utrzymana linii kolejowych oraz możliwościach zwiększenia przewozów kolejowych pomiędzy Polską a Litwą – czytamy w serwisie internetowym Ministerstwa Infrastruktury.

Przedstawiciele zarządców infrastruktury kolejowej omawiali też doświadczenia w realizacji projektów inwestycyjnych, szczególnie w zakresie międzynarodowego projektu Rail Baltica. Częścią spotkania była wizyta techniczna na placu budowy stacji Białystok oraz mostu kolejowego nad rzeką Narwią. Przedstawiciele PKP PLK i AB LTG Infra uzgodnili kontynuację współpracy w zakresie wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.

Polsko-Litewska Grupa Infrastrukturalna została powołana w 2021 roku. Grupa współpracuje na rzecz poprawy komunikacji kolejowej. Działania dotyczą m.in. wymiany doświadczeń i informacji przy modernizacji Rail Baltica, współdziałania w rozwoju połączeń transgranicznych – w tym wdrażaniu rozwiązań technicznych i eksploatacyjnych – oraz wprowadzania Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym. Partnerzy będą także dalej wzmacniać współpracę w zakresie udostępnienia i utrzymana linii kolejowych.

Arkadiusz Słomczyński

Może cię rówież zaintersować