Strona główna » Zakończył się projekt Eurostudent VII – czyli jak wygląda studiowanie w Polsce na tle Europy

Zakończył się projekt Eurostudent VII – czyli jak wygląda studiowanie w Polsce na tle Europy

przez DignityNews.eu

Dobiegł końca międzynarodowy projekt Eurostudent VII, w którym – obok 25 innych krajów Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego – wzięła udział także Polska. Celem było zebranie i opracowanie wskaźników statystycznych koncentrujących się głównie wokół socjalnych i ekonomicznych uwarunkowań studiowania w Europie. Ankiety wypełnili studenci 268 z 374 polskich uczelni.

Około 58 proc. studentów w Polsce poleciłoby swój kierunek znajomym, odsetek ten zmniejszył się w stosunku do 2016 roku – wynosił wtedy 64 proc. Studenci w Polsce na tle innych krajów byli bardziej otwarci wobec kolegów i z chęcią zawierali z nimi kontakty – 67 proc. respondentów uważało, że miało kontakt z wieloma studentami z kierunku. Dodatkowo 63 proc. stwierdziło, że zna wielu studentów, z którymi mogłoby porozmawiać o zagadnieniach związanych stricte z kierunkiem.

W ramach projektu pytano też o studentów-cudzoziemców na polskich uczelniach. Zdecydowana większość z nich przybyła zza wschodniej granicy – połowę stanowili studenci z Ukrainy. Drugą najliczniejszą grupą byli Białorusini, następnie Hindusi i Hiszpanie.

Z danych uzyskanych w projekcie wynika, że jedynie 6 proc. studentów w Polsce wyjechało za granicę w ramach międzynarodowej mobilności (wyjazd na studia, praktyki, staże lub inne aktywności edukacyjne) – informuje Forum Akademickie.

Najczęściej wybierali się za granicę studenci kierunków związanych z naukami humanistycznymi i sztuką (13 proc.) oraz naukami społecznymi, dziennikarstwem i informacją (8 proc.). Najrzadziej natomiast za granicę wyjeżdżali studiujący technologie teleinformacyjne (5 proc.) oraz studenci z grup techniki, przemysłu i budownictwa (3 proc.). Polacy jako cel podróży najczęściej wybierali Niemcy (18 proc. badanych), Hiszpanię (8 proc.) lub Wielką Brytanię (7 proc.).

Z badań wynika też, że studenci z Europy Zachodniej o wiele częściej wyjeżdżają do krajów spoza kontynentu, najczęściej do Stanów Zjednoczonych lub Chin, podczas gdy studenci z Europy Wschodniej pozostają na terenie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego.

Eurostudent to sieć badaczy, analityków, agencji badawczych oraz środowisk akademickich reprezentujących ministerstwa zajmujące się sprawami szkolnictwa wyższego w państwach europejskich. Projekt koordynowany jest przez konsorcjum, któremu przewodzi Niemieckie Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym i Nauką.

Arkadiusz Słomczyński

Może cię rówież zaintersować