Strona główna » XVII konferencja „Studenci zagraniczni w Polsce”

XVII konferencja „Studenci zagraniczni w Polsce”

przez Dignity News
Od 8 do 9 lutego Poznań gościł uczestników XVII konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce”. Podczas dwudniowego spotkania przedstawiciele świata nauki debatowali m.in. nad umiędzynarodowieniem szkolnictwa wyższego. W wydarzeniu wzięła udział podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Maria Mrówczyńska.

Tegoroczna konferencja jest bardzo symboliczna, kończymy bowiem etap ilościowy umiędzynarodowienia, naszym zadaniem obecnie jest budowanie jakości tak w kontekście internacjonalizacji kształcenia, jak i w kontekście wspierania umiędzynarodowienia badań − powiedział Waldemar Siwiński, założyciel Fundacji Edukacyjnej Perspektywy.

Z kolei prof. Michał Zasada, wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich podkreślił, że w orbicie zainteresowań uczestników konferencji jest nie tylko kwestia umiędzynarodowienia kształcenia studentów, ale też umiędzynarodowienie badań.

Wiceminister Maria Mrówczyńska zwróciła uwagę na potrzebę wzmocnienia potencjału polskiej nauki i szkolnictwa wyższego przez wymianę i współpracę międzynarodową. Tego rodzaju działalność prowadzi m.in. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA). Instytucja realizuje programy skierowane do polskich i zagranicznych naukowców, studentów oraz uczelni i instytucji naukowych, a także promuje za granicą polską naukę, ofertę uczelni, innowacje oraz język polski i kulturę polską.

Umiędzynarodowienie nie może być celem samo w sobie. Powinno służyć podnoszeniu jakości kształcenia i jakości badań naukowych. Jedną z agencji, która działa aktywnie na rzecz internalizacji nauki, jest NAWA. Dzięki szerokiej ofercie programowej NAWA do Polski przejeżdżają studenci, doktoranci i naukowcy zagraniczni, a także wracają do kraju polscy naukowcy od lat pracujący za granicą – powiedziała podczas konferencji wiceminister Mrówczyńska.

Adrian Andrzejewski

Może cię rówież zaintersować