Strona główna » X Ogólnopolski Szczyt Energetyczny

X Ogólnopolski Szczyt Energetyczny

przez Dignity News
W Gdańsku rozpoczął się X Ogólnopolski Szczyt Energetyczny OSE GDAŃSK 2022, którego tematem przewodnim jest: „Energetyka dla gospodarki – gospodarka dla energetyki”. 

Intencją organizatorów OSE Gdańsk 2022 jest zebranie przedstawicieli kluczowych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo energetyczne i gospodarcze kraju, polityków, ekonomistów oraz przedstawicieli świata biznesu i nauki celem przeprowadzenia dyskusji ukierunkowanej na zabezpieczenie polskiej gospodarki, a w szczególności strategicznych sektorów pod kątem ryzyk wynikających z sytuacji międzynarodowej oraz polityki Unii Europejskiej.

Podczas Szczytu wśród poruszanych zagadnień pojawi się zagadnienie reorganizacji polskiego rynku energii jako konsekwencji polityki surowcowej Państwa.

Krzysztof Karaś, prezes Europejskiego Centrum Biznesu (ECB), które jest organizatorem wydarzenia zauważa, że rewitalizacja narodowego potencjału gospodarczego jest priorytetem polityki polskiego rządu oraz poszczególnych resortów, a tym samym tematem zapewniającym niezwykle ciekawą i inspirującą dyskusję.

Uniezależnienie gospodarcze i energetyczne, pewność zaopatrzenia w surowce, stabilność relacji międzynarodowych to tematy przewodnie, które zostaną poruszone w poszczególnych panelach – zapowiadają organizatorzy.

W OSE GDAŃSK udział wezmą m.in. Piotr Naimski, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej; wiceministrowie: Adam Guibourgé-Czetwertyński  (Ministerstwo Klimatu i Środowiska), Piotr Pyzik i Karol Rabenda z Ministerstwa Aktywów Państwowych; Olexandr Motsyk, doradca Ministra Energii Ukrainy, Główny Doradca Prezesa Zarządu NNEGC “Energoatom”, Juha Ottman, Ambasador Republiki Finlandii w Polsce oraz Robert Rudich, Attaché ds. Energii w Ambasadzie USA w Polsce.

Adrian Andrzejewski

Może cię rówież zaintersować