Strona główna » Wzrasta innowacyjność Polek

Wzrasta innowacyjność Polek

przez Dignity News
Stopniowo wzrasta udział kobiet wśród twórców wynalazków. W 2023 r. kobiety stanowiły 28% spośród twórców zgłoszonych wynalazków w Urzędzie Patentowym RP, co w porównaniu z 2019 r. jest wzrostem o 5%. Chemia i biotechnologia to dziedziny, w których kobiety patentują najwięcej – poinformował Urząd Patentowy RP.

Kobiety najczęściej przodują w patentowaniu wynalazków z dziedziny chemii wysokogatunkowych związków organicznych (17%), chemii materiałów podstawowych (9%) oraz biotechnologii (9%). Natomiast pod względem geograficznym najwięcej wynalazczyń mamy w województwie mazowieckim (215) oraz lubelskim (204).

Najaktywniejszymi twórczyniami, które uczestniczyły w opracowywaniu wynalazków zgłoszonych do Urzędu Patentowego w zeszłym roku były Grażyna Żak (29) i Elżbieta Szałkowska (19) z Instytutu Nafty i Gazu oraz Izabela Major (19) z Politechniki Częstochowskiej.

Urząd Patentowy RP przypomniał, że wybitnym przykładem polskiej twórczyni i naukowczyni jest dr Marta Karczewicz. Jej nazwisko pojawiło się w ponad 400 zgłoszeniach patentowych, z czego prawie 130 uzyskało patenty europejskie. Jest finalistką European Inventor Award 2019, najważniejszego konkursu na świecie dla wynalazców oraz autorką wielu przełomowych wynalazków związanych z kompresją obrazu. To dzięki niej oglądamy filmy na Netflixie, korzystamy ze Skype czy Zoom’a.

Kobiety są niedostatecznie reprezentowane w zawodzie projektanta i w tworzeniu designu. Tylko co czwarty projektant wzorów przemysłowych w UE to kobieta (24%), zresztą podobnie jak w Polsce – 25%.

Kobiety w Polsce najczęściej projektują: materiały i sprzęt biurowy, meble oraz symbole graficzne i logo, a najrzadziej: urządzenia fotograficzne, filmowe i optyczne, maszyny drukarskie i biurowe, urządzenia i sprzęt przeciwpożarowy i ratunkowy, a także artykuły tytoniowe i sprzęt dla palaczy.

Adrian Andrzejewski

Może cię rówież zaintersować