Strona główna » Wsparcie Podkarpacia dla przedsiębiorców z Ukrainy

Wsparcie Podkarpacia dla przedsiębiorców z Ukrainy

przez Dignity News
Przedsiębiorcy, uczelnie wyższe, instytucje publiczne i samorządy z województwa podkarpackiego skupieni przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. zawarli porozumienie o współpracy na rzecz podmiotów gospodarczych z Ukrainy. 

Porozumienie, którego celem jest stworzenie wyjątkowego inkubatora wspierającego ukraińskich przedsiębiorców podpisało kilkanaście podmiotów z terenu Podkarpacia – samorządów, uczelni, instytucji okołobiznesowych, w tym: Agencja Rozwoju Przemysłu, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego, Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Rzeszowski, HUGETECH, Krośnieński Inkubator Technologiczny KRINTECH, Agencja Rozwoju Regionalnego MARR, Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego, spółka Inventur, Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza oraz miasta: Rzeszów, Przemyśl, Jasło i Lubaczów.

Pomysł powołania do życia otwartego inkubatora wyszedł od marszałka województwa podkarpackiego Władysława Ortyla, jako forma wsparcia dla ukraińskich firm, których działalność została utrudniona lub przerwana z powodu toczącej się wojny. W spotkaniu wzięła także udział Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

„Rozproszony inkubator dla MŚP z Ukrainy” ma być inicjatywą zrzeszającą profesjonalny zespół podmiotów inkubacyjnych posiadających zaplecze infrastruktury biznesowej oraz doświadczenie doradcze i inwestycyjne z terenu województwa podkarpackiego.

Wsparcie dla przedsiębiorców z Ukrainy będzie polegać przede wszystkim na zapewnieniu im dostępu do infrastruktury, np. przestrzeni do pracy, wsparcia w postaci pomocy ekspertów oraz do infrastruktury specjalistycznej, np. laboratoriów. Będzie to również doradztwo w zakresie możliwej pomocy publicznej, wsparcie w kontaktach z administracją – lokalną i centralną. Warunki korzystania zostaną ustalone odrębnie pomiędzy właścicielem danej infrastruktury a przedsiębiorcą z Ukrainy.

Adrian Andrzejewski

Może cię rówież zaintersować