Strona główna » Wojskowa Akademia Techniczna wspólnie z PKP Cargo na rzecz rozwoju transportu intermodalnego

Wojskowa Akademia Techniczna wspólnie z PKP Cargo na rzecz rozwoju transportu intermodalnego

przez Dignity News
Doskonalenie konstrukcji specjalnych ze szczególnym uwzględnieniem transportu intermodalnego, badania symulacyjne, wdrażanie prototypowych platform i wagonów oraz rozwijanie zintegrowanych systemów logistycznych transportu kolejowego to główne założenia porozumienia między Wojskową Akademią Techniczną (WAT) w Warszawie a PKP CARGO S.A., które podpisali prorektor ds. naukowych WAT prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski i członek zarządu PKP CARGO S.A. Jacek Rutkowski – poinformowała Ewa Jankiewicz, rzeczniczka prasowa WAT.

Współpraca WAT i PKP CARGO S.A. będzie dotyczyć inicjowania i prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych, promowania wyników zrealizowanych badań, w tym opracowanych innowacyjnych rozwiązań technologicznych, doradztwa naukowo-badawczego, konsultacji techniczno-technologicznych i ekspertyz.

W planach jest również wspólne kształcenie studentów i doktorantów, w tym organizowanie staży i praktyk. W ramach wymiany wiedzy i doświadczeń porozumienie przewiduje organizowanie szkoleń, kursów i konferencji naukowych.

Prof. Andrzej Dobrowolski podkreślił, że WAT posiada długoletnie doświadczenie w opracowywaniu konstrukcji specjalnych dla transportu kolejowego i drogowego.

W ubiegłym roku przekazaliśmy licencję na produkcję platformy-kontenera, opracowanej przez naszych naukowców z Wydziału Inżynierii Mechanicznej. Konstrukcja ta powstała z myślą o transporcie dłużycy drewnianej i metalowej oraz towarów paletyzowanych, ale przy specjalnym dostosowaniu może też służyć do przewozu zboża z Ukrainy – powiedział prof. Dobrowolski.

Rozwiązania WAT skierowane do producentów taboru kolejowego mogą mieć podwójne zastosowanie, zarówno cywilne, jak i wojskowe, o czym przypomniał dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej WAT prof. dr hab. inż. Jerzy Małachowski.

Nasi naukowcy opracowali też wagon z obrotową platformą ładunkową do przewozów intermodalnych, który został objęty krajową i europejską ochroną patentową. Mogą nim być przewożone naczepy samochodów ciężarowych, ale też różne typy pojazdów, takie jak ciągniki czy ciężarówki – powiedział prof. Małachowski.

Adrian Andrzejewski

Może cię rówież zaintersować