Strona główna » Wojsko Polskie odebrało zmodernizowane zestawy dronów rozpoznawczych FlyEye

Wojsko Polskie odebrało zmodernizowane zestawy dronów rozpoznawczych FlyEye

przez Dignity News
Wojsko Polskie odebrało kolejne zestawy dronów rozpoznawczych FlyEye wyprodukowanych przez polską spółkę Grupa WB. Bezzałogowy system powietrzny FlyEye to całkowicie polskie rozwiązanie zaprojektowane do realizowania szerokiego zakresu misji.

– Wojsko Polskie z końcem listopada zakończyło odbiór 5 zestawów BSP FlyEye, zmodernizowanych na mocy umowy z grudnia ub. r. przez Grupę WB. Bezzałogowe systemy powietrzne klasy mini zostały unowocześnione do najnowszej wersji systemu – FlyEye v. 3.6 – poinformowała Agencja Uzbrojenia na Twitterze.

Modernizację dronów zrealizowano w oparciu o opinie i doświadczenia, uwzględniające doświadczenia wojny na Ukrainie. Usprawnienia dotyczą m. in. systemów nawigacyjnych, wzmocnienia poziomu bezpieczeństwa oraz integracji z systemem TOPAZ.

– Przed nami kolejne umowy wykonawcze, wynikające z podpisanej na tegorocznym MSPO (targach przemysłu obronnego w Kielcach) umowy ramowej, dotyczącej pozyskania blisko 1700 bezzałogowców – ponad 400 zestawów – w najnowszych wersjach rozwojowych systemu – napisano w komunikacie.

Agencja Uzbrojenia zawarła z WB Electronics S.A. (częścią Grupy WB) umowę na dostawę blisko 1700 FlyEye wraz z pakietami logistycznym i szkoleniowym. Umowa, z terminem obowiązywania do końca 2035 roku, zakłada pozyskanie blisko 1700 bezzałogowców w ramach kolejnych umów wykonawczych, w najnowszych wersjach rozwojowych przedmiotowego systemu.

Polskie wojsko używa bezzałogowców typu Flyeye od 2010 r. Zostały dostarczone jednostkom artylerii i dywizjonowi rozpoznania powietrznego z Mirosławca oraz Wojskom Specjalnym. Znalazły się też na wyposażeniu WOT. Dronów używa Straż Graniczna i formacje mundurowe innych państw, aparaty tego typu są także wykorzystywane na granicy z Białorusią.

Aparat latający mierzy 3,6 m rozpiętości, jego masa startowa to 12 kg, zasięg standardowego łącza radiowego wynosi 50 km. W skład systemu oprócz bezzałogowców wchodzą głowice obserwacyjne, naziemna stacja kontroli lotu, stacja analizy danych i trenażer.

Arkadiusz Słomczyński

Może cię rówież zaintersować