Strona główna » Wielki skok eksportu. Rośnie polska wymiana handlowa z Ukrainą

Wielki skok eksportu. Rośnie polska wymiana handlowa z Ukrainą

przez Dignity News
Wartość eksportu towarów z Polski do Ukrainy wzrosła w zeszłym roku o 113,3 proc. w porównaniu z 2022 r. Wartość importu z Ukrainy powiększyła się w tym czasie o 72,2 proc. Szczegółowe dane na temat wymiany handlowej Polski z Ukrainą przygotował dla  dziennika „Rzeczpospolita” Główny Urząd Statystyczny (GUS).

– Już wcześniej GUS poinformował, że wartość naszego eksportu do wschodniego sąsiada sięgnęła w tym czasie 51,7 mld zł, co oznacza dynamikę na poziomie przeszło 113 proc. w ujęciu rocznym. Wartość importu to 20,3 mld zł przy dynamice rocznej w wysokości 72,2 proc. Bilans handlu z Ukrainą był więc dla Polski, tak jak w poprzednich latach, dodatni, przy czym w 2023 r. sięgnął rekordowego poziomu 31,4 mld zł – czytamy w gazecie.

Z danych GUS wynika, że w eksporcie w ujęciu wartościowym najpoważniejsze pozycje stanowiły paliwa i oleje mineralne oraz produkty ich destylacji (9,7 mld zł), oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych (7,3 mld zł), alkohol i tytoń (2,7 mld zł), maszyny i urządzenia mechaniczne, a także sprzęt elektroniczny (6,4 mld zł), pojazdy, statki powietrzne i jednostki pływające (6,3 mld zł), a także broń i amunicja (5,8 mld zł).

Największy wzrost eksportu w porównaniu z 2022 r. dotyczył statków powietrznych (442 proc.), lokomotyw, taboru szynowego, jego części, osprzętu, elementów torów i urządzeń sygnalizacyjnych (307,9 proc.), alkoholu i tytoniu (128,8 proc.), nawozów (146,8 proc.), a także materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych i zapałek (420,5 proc.). Wartość eksportu broni i amunicji wzrosła o 147 proc. w ujęciu rocznym.

W przypadku importu największą wartość miały metale nieszlachetne (4,6 mld zł), produkty pochodzenia roślinnego (2,3 mld zł), w tym zboża (nieco ponad 1 mld zł), tłuszcze i oleje roślinne i zwierzęce (2,8 mld zł), gotowe artykuły spożywcze, napoje bezalkoholowe, alkohol i tytoń (2,3 mld zł), rudy metali i żużel (1,8 mld zł), drewno i artykuły z drewna, korek, wyroby ze słomy (1,5 mld zł).

Arkadiusz Słomczyński

Może cię rówież zaintersować