Strona główna » Większe środki na polskie priorytety w budżecie Unii Europejskiej na 2024 rok

Większe środki na polskie priorytety w budżecie Unii Europejskiej na 2024 rok

przez Dignity News
Według Komisji Europejskiej oraz polskich negocjatorów budżet Unii Europejskiej (UE) na 2024 rok zagwarantuje równowagę między sprawną realizacją projektów, a wyzwaniami stojącymi przed całą UE. Naszym sukcesem jest zapewnienie odpowiednich środków na finansowanie polityki spójności i Wspólnej Polityki Rolnej o kluczowym znaczeniu dla Polski – powiedziała minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

Jak podkreśla w komunikacie Ministerstwo Finansów, finansowanie to będzie zapewnione zarówno na projekty z kończącego się okresu programowania 2014-2020, jak i na przyspieszenie realizacji projektów z programów operacyjnych dla ram finansowych na lata 2021-2027.

Cieszy nas zwiększenie środków na pomoc humanitarną dla Ukrainy. Doceniamy także zwiększenie środków przeznaczonych dla państw goszczących uchodźców ukraińskich oraz na inne działania związane z wojną w Ukrainie, w tym na poszerzenie militarnych możliwości transportowych wewnątrz UE oraz ochronę granic – powiedziała polska minister finansów.

Uczestnicy negocjacji zdecydowali, że konieczne modyfikacje przyszłorocznego budżetu UE zostaną przyjęte niezwłocznie po uzgodnieniu obecnie dyskutowanej rewizji wieloletnich ram finansowych UE na lata 2021-2027.

Budżet UE na rok 2024 odzwierciedla nowe wyzwania związane między innymi z konfliktami militarnymi w pobliżu granic Unii Europejskiej, a także konieczność usuwania skutków klęsk żywiołowych w państwach UE i sąsiadujących. Jest on także budżetem kontynuacji wydatków związanych z odbudową państw członkowskich po kryzysie ekonomicznym, wywołanym pandemią.

Ostatecznie udało się zwiększyć środki na polskie priorytety, takie jak wymiany studenckie (program Erasmus), wsparcie połączeń transportowych, w tym militarnych z Ukrainą oraz pomoc humanitarną, zarówno dla Ukrainy, jak i Bliskiego Wschodu.

Osiągnięte porozumienie zostanie potwierdzone przez Radę UE oraz Parlament Europejski w ciągu najbliższych 2 tygodni.

Adrian Andrzejewski

Może cię rówież zaintersować