Strona główna » W Toruniu zakończył się I Światowy Kongres Kopernikański

W Toruniu zakończył się I Światowy Kongres Kopernikański

przez DignityNews.eu

Trzeci – ostatni – dzień Światowego Kongresu Kopernikańskiego w Toruniu obfitował w wydarzenia. Naukowcy zastanawiali się m.in. jak potoczą się losy Rosji – również w kontekście wojny z Ukrainą – a także analizowali źródła sukcesu gospodarczego Polski i rozmawiali o wyzwaniach na przyszłość.

Ważnym punktem dnia było podpisanie Deklaracji Toruńskiej. Ministrowie odpowiedzialni za warunki prowadzenia badań naukowych z Polski, Czech, Gruzji, Iraku, Malty, Rwandy, Słowacji, Ukrainy i Wielkiej Brytanii zadeklarowali w niej podjęcie wszelkich działań w celu zapewnienia wolności prowadzenia badań naukowych oraz wolności krytyki i debaty naukowej.

Sygnatariusze podkreślili, że badania naukowe mogą być prowadzone tylko w warunkach pełnej swobody prowadzenia takiej działalności, nieograniczonej możliwości ogłaszania wyników tych badań, ale także nieograniczonej w żaden sposób możliwości poddawania publikowanych wyników badań uczciwej i krytycznej debacie naukowej

Na zakończenie Kongresu sekretarz generalny Akademii Kopernikańskiej, prof. Krzysztof M. Górski dziękował jego organizatorom i gościom.

– Dziękujemy że Państwo tutaj przyjechali i wygłosili swoje szalenie inspirujące prezentacje. To była najbardziej intensywna część naszego spotkania i mam nadzieję, że wszyscy z państwa będą mieli dobre wspomnienia – mówił prof. Górski.

Oficjalnego zamknięcia Kongresu dokonał wiceminister edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski. Zaprosił też na drugą edycję imprezy.

– Idea kopernikańska jest podobna do idei olimpijskiej, z tą tylko różnicą że te nasze igrzyska – czyli Światowe Kongresy Kopernikańskie odbywają się co pięć lat. Pierwsze praktycznie mamy za sobą, kolejne mamy za pięć lat. (..) W imieniu Akademii zapraszam na Drugi Światowy Kongres Kopernikański. A Pierwszy Światowy Kongres Kopernikański uważam za zamknięty – powiedział wiceszef resortu edukacji i nauki.

Arkadiusz Słomczyński

 

Może cię rówież zaintersować