Strona główna » W Polsce matki nadal pracują „na dwóch etatach”

W Polsce matki nadal pracują „na dwóch etatach”

przez Dignity News
Matki w Polsce wciąż podwójnie obciążone – donosi Tygodnik Gospodarczy Polskiego Instytutu Ekonomicznego i zwraca uwagę, że jeśli w 2019 r. 71 proc. matek z co najmniej jednym dzieckiem w wieku poniżej 15 lat pracowało zawodowo, to już w 2021 r. ten odsetek wzrósł do 75 proc.

Wśród ojców było to 95 proc. przez cały okres od 2019 r. do 2021 r. Te dane obrazują dwie rzeczy. Po pierwsze, wskaźnik zatrudnienia matek jest znacząco niższy niż ojców. Po drugie, i tak rodziny z dziećmi, w których matki nie pracują zawodowo, są w mniejszości i stanowią niecałą 1/3 wszystkich rodzin z dziećmi.

Jednocześnie to kobiety w dużo w większym stopniu niż mężczyźni zajmują się domem i dziećmi. Ostatnie badania CBOS pokazują, że obowiązki opiekuńczo-wychowawcze na ogół były domeną kobiet. W większości rodzin także większość obowiązków domowych spoczywało wyłącznie na kobietach (pranie, prasowanie, przygotowywanie posiłków, sprzątanie, gruntowne porządki, zmywanie naczyń) – zwracają uwagę autorzy opracowania.

Kobiety także częściej niż ich mężowie lub partnerzy robiły codzienne zakupy i załatwiały sprawy urzędowe. Jedynie wyrzucanie śmieci, zlecanie usług do wykonania i wykonywanie drobnych napraw częściej było domeną mężczyzn niż ich żon lub partnerek.

W ostatnich kilku latach co roku liczba kobiet, które pobierały zasiłek opiekuńczy była ponad dwukrotnie większa niż liczba mężczyzn pobierających ten zasiłek. W 2020 r., ze względu na pandemię, zwolnienia od wykonywania pracy ze względu na opiekę nad dziećmi stały się bardziej powszechne.

Eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego uważają, że pandemia dodatkowo nasiliła obciążenie kobiet obowiązkami domowymi i opiekuńczymi. W badaniu przeprowadzonym na przełomie lat 2020 i 2021, 68 proc. pracujących kobiet przyznało, że w tamtej chwili miało więcej obowiązków domowych (takich jak sprzątanie czy gotowanie), a 56 proc. – że miało więcej ogólnych obowiązków związanych z opieką nad dziećmi. Jednocześnie u zdecydowanej większości pracujących kobiet (86 proc.) zmiany w rozkładzie dnia spowodowane wybuchem pandemii negatywnie wpłynęły na ich kondycję psychiczną.

Adrian Andrzejewski zlec

Może cię rówież zaintersować