Strona główna » W Policach będzie badawczy reaktor modułowy MMR czwartej generacji

W Policach będzie badawczy reaktor modułowy MMR czwartej generacji

przez DignityNews.eu

Grupa Azoty Police, amerykańska spółka Ultra Safe Nuclear Corporation (USNC) i Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie podpisały porozumienie w zakresie budowy w Policach badawczego reaktora modułowego MMR czwartej generacji.

Porozumienie dotyczy rozwoju i budowy badawczego obiektu energetyki jądrowej wyposażonego w technologię ultra bezpiecznego reaktora jądrowego MMR (Micro-Modular-Reactor) od USNC. W najbliższym półroczu strony opracują kompleksowy program badawczy oraz wspólnie przygotują plan budowy, eksploatacji i utrzymania instalacji MMR. 

Na pierwszym etapie planowane jest wybudowanie reaktora MMR o mocy 30 MWt. Reaktor będzie służyć jako obiekt szkoleniowy, badawczy i testowy. Zostanie on podłączony do infrastruktury energetycznej Grupy Azoty Police, co zapewni unikalną możliwość badania, testowania, optymalizacji i integracji zero-emisyjnego źródła energii MMR z obiektem przemysłowym.

Doświadczenia ostatnich kilkunastu miesięcy, przede wszystkim sytuacja na rynku gazu, pokazała jak istotną kwestią dla funkcjonowania krajowego biznesu jest dywersyfikacja źródeł energii. Nie mam wątpliwości, że inwestycje w tym kierunku powinny być traktowane priorytetowo, stąd wspieramy wszystkie projekty – w tym oczywiście również technologie SMR i MMR – których celem jest rozwój źródeł stabilnej i niskoemisyjnej energii w Polsce – powiedział Karol Rabenda, wiceminister aktywów państwowych.  

Porozumienie zostało zawarte w ramach amerykańsko-polskiej współpracy w tym obszarze, formalnie ustanowionej na mocy umowy międzyrządowej z lutego 2021 r. 

Wdrożenie naszych wysokotemperaturowych baterii jądrowych wraz z Grupą Azoty i Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym otwiera drogę do dekarbonizacji oraz budowy nowoczesnej infrastruktury jądrowej oraz rozwoju kadr energetyki jądrowej w Polsce – powiedział Francesco Venneri, dyrektor generalny i założyciel USNC.

Adrian Andrzejewski 

Może cię rówież zaintersować