Strona główna » W Krakowie o finansowaniu europejskiej infrastruktury transportowej

W Krakowie o finansowaniu europejskiej infrastruktury transportowej

przez Dignity News
W Krakowie odbyło się spotkanie Wysokiego Szczebla na temat finansowania strategicznych projektów transportowych, zorganizowane przez Ministerstwo Infrastruktury. W dyskusyjnym panelu ministerialnym przedstawiciele Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Łotwy, Litwy, Polski, Rumunii i Słowacji, a także przedstawiciele Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i Dyrekcji Generalnej ds. Mobilności i Transportu Komisji Europejskiej omawiali możliwości i wyzwania, jakie stoją przed finansowaniem strategicznej infrastruktury transportowej Unii Europejskiej.

Rosyjska agresja na Ukrainę spowodowała pilną potrzebę ponownego zdefiniowania łańcuchów dostaw na kontynencie, aby były odporne na kryzysy międzynarodowe, zwłaszcza na wschodniej flance NATO. Pokazała również, jak ważne jest dostosowanie infrastruktury transportowej państw członkowskich także do wyzwań obronnych.

Szef polskiego resortu infrastruktury Andrzej Adamczyk wskazał na potrzebę przeznaczenia dodatkowego wsparcia finansowego UE na mobilność wojskową, w celu realizacji strategicznych projektów infrastrukturalnych dostosowujących unijne korytarze transportowe, węzły logistyczne i infrastrukturę do możliwości rozmieszczenia wojsk na dużą skalę. Podkreślił, że dla polskiego rządu kluczowymi pozostają kwestie rozwoju infrastruktury granicznej i transportowej, w tym ochrona granic zewnętrznych.

Realizacja inwestycji transportowych, bez względu na sektor, to działania o charakterze długofalowym i stanowią wyzwanie finansowe – podkreśla Ministerstwo Infrastruktury. Każde z państw członkowskich ma już własne długoletnie doświadczenia w procesie finansowania inwestycji transportowych ze środków UE. Omawiając polskie inwestycje, zrealizowane przy współudziale unijnych środków, minister Adamczyk zaznaczył, że Polska jest doświadczonym i sprawnym beneficjentem unijnych funduszy. Jako przykłady podał m.in. odcinki szklaków Via Carpatia i Via Baltica, które stanowią kręgosłup drogowy osi północ-południe naszego regionu Europy.

Adrian Andrzejewski

Może cię rówież zaintersować