Strona główna » W Krakowie jedno z najważniejszych wydarzeń w dziedzinie sztucznej inteligencji w Europie i na świecie

W Krakowie jedno z najważniejszych wydarzeń w dziedzinie sztucznej inteligencji w Europie i na świecie

przez Dignity News
W dniach 30 września – 5 października 2023 r. w Krakowie odbędzie się 26 konferencja ECAI – 26th European Conference on Artificial Intelligence. To jedno z najważniejszych wydarzeń w dziedzinie sztucznej inteligencji w Europie i na świecie, miejsce spotkań czołowych naukowców i ekspertów w tej dziedzinie.

Program naukowy, oprócz prezentacji referatów, obejmuje pięć wykładów zaproszonych. Ważnym punktem będzie sesja przemysłowa organizowana przy współpracy z Krakowskim Parkiem Technologicznym. Sponsorzy oraz firmy, które rozwijają i używają technologii opartych na AI, będą prezentować swoje rozwiązania oraz zabiorą głos w trakcie paneli dyskusyjnych. Organizatorzy spodziewają się ponad 800 uczestników z całego świata.

Sesje warsztatowo-tutorialowe towarzyszące sesjom dla młodych naukowców, w tym doktorantów, odbędą się na kampusie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Miejscem głównej części konferencji będzie Centrum Konferencyjnym ICE. W Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbędzie się specjalna sesja poświęcona inżynierskim zastosowaniom AI.

ECAI jest organizowana od ponad 40 lat przez krajowe stowarzyszenia AI w Europie (EurAI). W ubiegłym roku Polskie Stowarzyszenie Sztucznej Inteligencji wygrało konkurs na organizację tego prestiżowego wydarzenia. Mając na uwadze „wędrujący” charakter konferencji, jest to wyjątkowa okazja dla polskiego środowiska nauki i biznesu.

Konferencja ECAI 2023 otrzymała wsparcie organizacyjne ze strony Prezydenta Miasta Krakowa oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. W organizację zaangażowane są także Krakowski Park Technologiczny i Akademia Górniczo-Hutnicza. Patronat naukowy nad wydarzeniem objęły liczne uczelnie i organizacje, w tym m.in. Polska Akademia Umiejętności, Komitet Informatyki Polskiej Akademii Nauk, Politechnika Poznańska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Adrian Andrzejewski

Może cię rówież zaintersować