Strona główna » Uniwersytet SWPS w walce z dezinformacją

Uniwersytet SWPS w walce z dezinformacją

przez DignityNews.eu
Uniwersytet SWPS koordynuje polskie prace Środkowoeuropejskiego Obserwatorium Mediów Cyfrowych. To ośrodek skupiający fact-checkerów, badaczy sztucznej inteligencji oraz medioznawców, którzy połączyli siły w walce z dezinformacją – informuje uczelnia.

Uruchomione w lutym Środkowoeuropejskie Obserwatorium Mediów Cyfrowych (Central European Digital Media Observatory, CEDMO) jest projektem podrzędnym wobec działającego od 2020 roku Europejskiego Obserwatorium Mediów Cyfrowych (European Digital Media Observatory, EDMO), które nakreśla ramy walki z manipulacjami i fake newsami na poziomie Unii Europejskiej (a docelowo Europejskiego Obszaru Gospodarczego). CEDMO obejmuje swoim zasięgiem Polskę, Czechy i Słowację.

Międzynarodowe konsorcjum z udziałem fact-checkerów, badaczy sztucznej inteligencji, socjologów oraz medioznawców zobowiązało się do wspierania edukacji w obszarze mediów cyfrowych i tradycyjnych oraz umożliwienia władzom krajowym, organom regulacyjnym, a także całemu społeczeństwu dostępu do sprawdzonych informacji najwyższej jakości.

Liderem przedsięwzięcia jest Uniwersytet Karola w Pradze. Oprócz Uniwersytetu SWPS uczestniczą w nim także: Francuska Agencja Prasowa, Czeski Uniwersytet Techniczny oraz dwie instytucje ze Słowacji: instytut badawczy KINIT i Uniwersytet Świętych Cyryla i Metodego.

Partnerzy odpowiadają za natychmiastowe reakcje na dezinformacje i codzienne sprawdzanie faktów, opracowanie metod i narzędzi cyfrowych usprawniających i przyspieszających walkę z fake newsami, badania nad wpływem dezinformacji na społeczeństwo. Za rozwój infrastruktury technicznej odpowiada Athens Technology Center (ATC).

Dezinformacja to już problem globalny. Borykają się z nim niemal wszystkie rozwinięte kraje świata. Dotyka obszarów od zdrowia po politykę, wyrządzając szkody całym społecznościom. Jest jak kameleon: wciąż przybiera nowe formy i zmienia sposoby docierania do odbiorcy. Trudno nadążyć za jej nowymi wcieleniami. Właśnie dlatego walka z fake newsami wymaga skoordynowanych i metodycznych działań.

Projekt pozwoli ekspertom na poznanie zjawiska fake newsów – a co za tym idzie, na zapobieganie ich rozpowszechnianiu w regionie. Naukowcy będą badać strukturę tekstów dezinformacyjnych, ścieżki ich udostępniania w internecie oraz reguły, jakimi rządzi się odbiór fałszywych wiadomości w różnych grupach społecznych. Zbadana zostanie także skuteczność istniejących już metod weryfikacji fałszywych informacji oraz stosunek do fake newsów w różnych grupach zawodowych, w tym kluczowej: dziennikarzy i PR-owców.

Arkadiusz Słomczyński.

Może cię rówież zaintersować