Strona główna » Uczelnie w Krakowie i Wrocławiu uruchamiają kierunek Energetyka jądrowa

Uczelnie w Krakowie i Wrocławiu uruchamiają kierunek Energetyka jądrowa

przez DignityNews.eu

Politechnika Wrocławska i Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie jako pierwsze uczelnie w Polsce uruchomią studia na kierunku energetyka jądrowa. Kształcenie specjalistów w tej dziedzinie to jedno z najważniejszych wyzwań dla rozwoju atomu w Polsce. Inżynierowie jądrowi będą potrzebni do obsługi elektrowni atomowych, które w kolejnych latach powstaną w Polsce – podkreśla Ministerstwo Edukacji i Nauki, które wspiera rozwój nowego kierunku.

Kierunek Energetyka jądrowa to propozycja kształcenia skierowana do osób, które chcą poszerzać wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii jądrowej, radiochemii czy ochrony radiologicznej, a w przyszłości zasilić również szeregi pracowników elektrowni atomowych

Studia na tym kierunku przygotują do pracy w zespołach interdyscyplinarnych, a także nauczą obsługi aparatury naukowej, badawczej i przemysłowej wykorzystującej techniki jądrowe.

Program studiów na kierunku energetyka jądrowa zakłada kształcenie m.in. w zakresie: budowy nowoczesnych reaktorów jądrowych, mechatroniki i systemów sterowania, przepływów i wymiany ciepła w reaktorach jądrowych, jądrowego cyklu paliwowego, zasad ochrony radiologicznej, eksploatacji i bezpieczeństwa elektrowni jądrowych.

Branża energetyki atomowej potrzebuje odpowiednio przygotowanych i wykształconych inżynierów. Do pracy przy obsłudze tylko jednego reaktora zatrudnienie może znaleźć średnio osiemset osób, w tym około stu to specjaliści: projektowi, jądrowi, komputerowi, elektrycy, mechanicy, budowlani oraz wielu techników. 

W lutym tego roku na Politechnice Wrocławskiej i Akademii Górniczo-Hutniczej zostanie przeprowadzona rekrutacja na studia II stopnia (magisterskie) na kierunku Energetyka jądrowa. Na Politechnice Wrocławskiej kierunek prowadzony będzie przez Wydział Mechaniczno-Energetyczny, natomiast na AGH – przez Wydział Energetyki i Paliw.

Adrian Andrzejewski

Może cię rówież zaintersować