Strona główna » Trwają konsultacje rządowego programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych

Trwają konsultacje rządowego programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych

przez Dignity News
Trwają konsultacje „Rządowego programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030”. Dzięki niemu samorządy z województw podkarpackiego, lubelskiego, podlaskiego oraz warmińsko­mazurskiego mogą otrzymać dofinansowanie na budowę i remont dróg lokalnych, inwestycje wodno-kanalizacyjne czy rozbudowę szkół i przedszkoli.

– W ciągu kilku najbliższych tygodni rząd powinien przyjąć program. Na jego realizację w tym roku będziemy mieć do dyspozycji pierwsze 100 mln złotych – powiedział wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Protas podczas konferencji w Lublinie, gdzie przeprowadzono konsultacje rządowych propozycji.

W wyniku konsultacji programu z samorządowcami, zwiększył się jego obszar wsparcia. Program obejmie swoim zasięgiem 25 powiatów z czterech województw: podkarpackiego, lubelskiego, podlaskiego oraz warmińsko­mazurskiego. Łącznie to 184 gminy oraz cztery miasta na prawach powiatu – Suwałki, Przemyśl, Biała Podlaska i Chełm.

Rząd wyznaczył w programie cztery podstawowe działania do objęcia wsparciem. Są to: poprawa transportowej infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa drogowego; rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury dla ochrony środowiska naturalnego; stworzenie warunków do rozwoju zrównoważonej turystyki oraz poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej, zdrowotnej i społecznej.

– Będzie to realna pomoc na terenach przygranicznych, które zostały bardzo mocno dotknięte obecną sytuacją. Chodzi nie tylko o województwa, które mają wojenną granicę z Ukrainą, ale także o regiony warmińsko-mazurski i podlaski, które mają granicę w postaci Żelaznej Kurtyny – zapowiedział  wiceminister Protas.

Źródłem finansowania realizacji programu będą pieniądze z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 500 mln złotych, z czego każde z województw otrzyma po 125 mln złotych. Maksymalna kwota dofinansowania w ramach jednego wniosku wynosi 2 mln złotych. Jeden samorząd może otrzymać dotacje na realizację maksymalnie dwóch zadań inwestycyjnych.

Arkadiusz Słomczyński

Może cię rówież zaintersować