Strona główna » TAURON opracowuje reaktory do utylizacji metanu

TAURON opracowuje reaktory do utylizacji metanu

przez DignityNews.eu

Spółka TAURON Nowe Technologie prowadzi prace nad reaktorami katalitycznymi, służącymi do utylizacji metanu z powietrza wentylacyjnego w kopalniach z jednoczesnym odzyskiem energii. Wykorzystanie 100 proc. metanu wychwyconego w procesie odmetanowania pokładów węgla w polskich kopalniach pozwoliłoby na wytworzenie ponad 1,5 tys. GWh energii elektrycznej rocznie – informuje TAURON Polska Energia.

W 2021 roku w procesie wydobycia węgla kamiennego w polskich kopalniach zostało uwolnionych 828 mln m3 metanu. 351 mln m3 udało się wychwycić w procesie odmetanowania pokładów węgla i dostarczyć na powierzchnię. Jednak aż 122 mln m3 zostaje wypuszczone do atmosfery, ponieważ zakłady górnicze nie posiadają dostatecznie sprawnej infrastruktury zdolnej do przetworzenia całości ujętego metanu.

Spalanie metanu na potrzeby pracy silników metanowych jest efektywnym sposobem wykorzystania tego gazu przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa pracy załogi kopalni. By ta technologia mogła mieć zastosowanie na szerszą skalę,  potrzebujemy regulacji na poziomie unijnym i krajowym, pozwalających na stworzenie modelu finansowania budowy takich jednostek – wyjaśnia Artur Warzocha, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia ds. korporacyjnych.

Wychwyt metanu i konwersja zawartej w nim energii na użyteczne formy ogranicza emisję tego gazu do atmosfery. Efekt cieplarniany wywoływany przez metan jest wielokrotnie większy od efektu wywoływanego przez emisję CO2. Obecnie Unia Europejska uznaje, że emisja tony metanu stanowi ekwiwalent 25 ton CO2.

TAURON liczy na sprzedaż swojego know-how. Instalacje z silnikami gazowymi, połączone z systemem magazynów, mogłyby powstać w innych polskich kopalniach zasobnych w metan. Posiadamy technologię służącą utylizacji niebezpiecznego gazu, polegającą na konwersji energii chemicznej na prąd i ciepło. Problemem nadal pozostaje metan wydostający się na powierzchnię wraz z powietrzem wentylacyjnym. Pracujemy nad opracowaniem reaktorów katalitycznych, służących utylizacji metanu z powietrza wentylacyjnego z jednoczesnym odzyskiem energii – informuje Piotr Apollo, prezes zarządu TAURON Nowe Technologie.

Adrian Andrzejewski

 

Może cię rówież zaintersować