Strona główna » Sztuczna inteligencja w służbie medycyny

Sztuczna inteligencja w służbie medycyny

przez Dignity News
Choroby sercowo-naczyniowe, otyłość olbrzymia czy cyfryzacja preparatów histopatologicznych to główne obszary prac badawczych w dwóch projektach, które realizuje Grupa Badawcza Biobank Łukasiewicz – PORT. Konsorcjum, którego częścią jest Grupa, otrzymało dofinansowanie w wysokości blisko 60 mln zł z Agencji Badań Medycznych.

Biobank będzie realizował projekty we współpracy z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Opolu i 4. Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, które są liderami konsorcjów. W obu przypadkach Grupa Badawcza Biobank Łukasiewicz – PORT będzie partnerem współtworzącym platformę RCMC i współdziałającym w zakresie prowadzenia kompleksowych badań klinicznych i naukowych, na które konsorcja otrzymały dofinansowanie.

W przypadku programu badawczego realizowanego pod przewodnictwem USK w Opolu główny nacisk prac badawczych zostanie położony na choroby sercowo-naczyniowe oraz otyłość olbrzymią. Jednym z obszarów badawczych będzie fenotypowanie przestrzenne, polegające na identyfikacji wielu populacji komórek i ich wzajemnych interakcji przy wykorzystaniu pojedynczego skrawka materiału histopatologicznego.

Prace badawcze w ramach drugiego projektu objętego dofinansowaniem, realizowanego we współpracy z 4. WSK we Wrocławiu i innymi jednostkami konsorcjum, będą miały na celu stworzenie centrum cyfryzacji preparatów histopatologicznych.

Centrum będzie stanowić punkt wyjścia do wdrażania i rozwijania sztucznej inteligencji w patomorfologii, głównie w obszarze badań onkologicznych. We współpracy ze Szpitalem i Politechniką Wrocławską będą opracowywane narzędzia AI pozwalające na identyfikację sygnatur histopatologicznych o znaczeniu prognostycznym.

Dla Biobanku projekt ten oznacza wzrost potencjału naukowego w obszarze histopatologii, a dla wszystkich beneficjentów grantu – tworzenie narzędzi pozwalających na identyfikację sygnatur histopatologicznych w oparciu o analizy próbek histopatologicznych z wykorzystaniem AI.

Adrian Andrzejewski

Może cię rówież zaintersować