Strona główna » Szkoła Główna Handlowa w Uniwersytecie Europejskim CIVICA

Szkoła Główna Handlowa w Uniwersytecie Europejskim CIVICA

przez DignityNews.eu
Szkoła Główna Handlowa (SGH) w Warszawie i Uniwersytet IE z Hiszpanii zostały przyjęte do konsorcjum Uniwersytetu Europejskiego CIVICA, które obejmuje prestiżowe uczelnie europejskie z obszaru nauk społecznych. Uniwersytet Europejski CIVICA przedstawił wizję na rok 2030, której jednym z elementów jest utworzenie uniwersytetu przyszłości. 

Wizja CIVICA na rok 2030 to pogłębienie i rozszerzenie działań w kluczowych obszarach, takich jak edukacja, badania naukowe, zaangażowanie na rzecz społeczeństwa, innowacje i uczenie się przez całe życie, rozwój zróżnicowanej i inkluzywnej społeczności CIVICA, dalszy globalny zasięg, ustanowienie wiodącej roli CIVICA w naukach społecznych oraz stworzenie ram trwałej współpracy instytucjonalnej.

Od jesieni 2022 r. do jesieni 2026 r. tysiące studentów i młodych naukowców ma uzyskać nowe możliwości realizacji mobilności międzynarodowych, skorzystać z nowej oferty edukacyjnej oraz ogólnoeuropejskich możliwości zaangażowania obywatelskiego – informuje SGH.

Cieszymy się, że możemy powitać Uniwersytet IE i SGH w naszym sojuszu. Obie instytucje mają bogate doświadczenie międzynarodowe i wniosły wkład w innowacje pedagogiczne i zaangażowanie w życie społeczne – powiedziała Kate Vivian, pełniąca obowiązki prorektora ds. międzynarodowych w paryskiej Sciences Po i koordynatorka sojuszu CIVICA. 

Z kolei rektor SGH prof. Piotr Wachowiak powiedział, że współpraca z uczelniami skupionymi w CIVICA otworzy nowe perspektywy przed naszymi naukowcami, pracownikami, studentami i doktorantami. W dzisiejszym, burzliwym świecie nasza współpraca jest ważniejsza niż kiedykolwiek. Umacnia nas ona w dążeniu do zachowania i rozwijania europejskich wartości pokoju, wolności i solidarności – dodał prof. Wachowiak.

Poza SGH i Uniwersytetem IE w tej chwili do sojuszu CIVICA należą: Uniwersytet Bocconiego  z Włoch, Uniwersytet Środkowoeuropejski z Austrii, Europejski Instytut Uniwersytecki (międzynarodowy z siedzibą we Florencji), Szkoła Hertiego z Niemiec, Krajowy Uniwersytet Studiów Politycznych i Administracji Publicznej z Rumunii, Instytut Nauk Politycznych Sciences Po z Francji, Wyższa Szkoła Handlowa w Sztokholmie oraz Londyńska Szkoła Ekonomii i Nauk Politycznych. 

Adrian Andrzejewski

Może cię rówież zaintersować