Strona główna » Szkoła Główna Handlowa i Google wspólnie w największym w Polsce programie stażowo-szkoleniowym

Szkoła Główna Handlowa i Google wspólnie w największym w Polsce programie stażowo-szkoleniowym

przez Dignity News
13 milionów złotych zostanie zainwestowanych w realizację programu „Kariera Jutra” na aktywizację zawodową oraz poprawę sytuacji osób młodych na rynku pracy. Projekt realizowany jest przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy w partnerstwie edukacyjnym z Google Polska i Szkołą Główną Handlową w Warszawie.

Największy w Polsce program stażowo-szkoleniowy finansowany jest ze środków unijnych i koordynowany przez administrację rządową. SGH jest w nim głównym partnerem edukacyjnym i wraz z firmą Google przeprowadzi serię seminariów i warsztatów, których celem jest pogłębienie wiedzy młodych ludzi o cyfrowym zarządzaniu w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Szkolenia z cyklu Umiejętności jutra” zaplanowano na jesień bieżącego roku i początek 2023 roku. Obejmą one w sumie 8 tys. osób.

Uczestnicy szkoleń będą następnie mieli możliwość skorzystania z 1200 płatnych staży w małych i średnich przedsiębiorstwach w ramach projektu „Kariera Jutra”.

Program „Kariera Jutra” wykorzystujący wcześniejsze doświadczenia Grecji i Włoch, oferuje unikatowe połączenie najświeższej wiedzy technologicznej oraz podstaw teorii biznesu, w które wprowadzą debiutantów na rynku pracy eksperci z branży internetowej oraz wykładowcy z SGH.

To największy projekt edukacyjny koncernu Google w Polsce i jesteśmy bardzo zadowoleni, że zaczynamy go właśnie z SGH – powiedziała Magdalena Kotlarczyk, dyrektor regionalna Google.

Rektor SGH prof. Piotr Wachowiak przypomniał, że zasada pogłębiania kompetencji profesjonalnych umiejętnościami praktycznymi, stanowi od lat fundament nauczania w SGH. Wyraził też zadowolenie z faktu, że z inicjatywy Google wszystkie materiały szkoleniowe zostały przetłumaczone na język ukraiński, a szkolenia i staże obejmą również młodych ludzi z ogarniętej wojną Ukrainy.

Musimy już teraz myśleć o przyszłości i podejmować działania umożliwiające odbudowę ukraińskiej gospodarki po zakończeniu działań wojennych – dodał rektor SGH.

Adrian Andrzejewski

Może cię rówież zaintersować