Strona główna » Świetne wyniki polskiego przemysłu

Świetne wyniki polskiego przemysłu

przez Dignity News
Wartość produkcji sprzedanej przemysłu w Polsce była w marcu o 17,3% wyższa niż rok wcześniej – podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Co prawda dynamika okazała się nieco niższa niż w lutym (17,6%) i styczniu (19,2%), ale zdecydowanie wyższa od przewidywań analityków, którzy oczekiwali wzrostu na poziomie 11,9%.

Tak dobre wyniki zaskoczyły rynek. Zdaniem ekonomistów ING Banku Śląskiego dobra kondycja gospodarki sprawia, że „Rada Polityki Pieniężnej może podnosić stopy i walczyć z inflacją”.

We wszystkich głównych grupowaniach przemysłowych w marcu br. odnotowano wzrost produkcji w skali roku. Najbardziej zwiększyła się produkcja dóbr związanych z energią – o 57,3%. W mniejszym stopniu zwiększyła się produkcja dóbr zaopatrzeniowych – o 15,3%, dóbr konsumpcyjnych nietrwałych – o 11,8%, dóbr konsumpcyjnych trwałych – o 7,9% oraz dóbr inwestycyjnych – o 5,9% – czytamy w komunikacie GUS.

Według wstępnych danych w marcu br., w stosunku do marca ub. roku, wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 31 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – o 44,5%, w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 35,5%, w produkcji wyrobów z metali – o 29,2%, koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 25,4%, metali – o 24,9%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 24,7%, chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 21,9%, maszyn i urządzeń – o 17,8%.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z marcem ub. roku, wystąpił w 3 działach, w tym w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep.

Efekty wojny na razie małe (zamknięcie automotive jest z nakładem kompensowane przez wysoką produkcję własnego przemysłu ciężkiego, który uzupełnia braki importu z Ukrainy i Rosji). Efekty lockdownów w Chinach ujawnią się dopiero w kwietniu – napisali na Twitterze ekonomiści ING Banku Śląskiego, komentując dane GUS.

Adrian Andrzejewski

Może cię rówież zaintersować