Strona główna » Światowy Kongres Kopernikański w Toruniu, inauguracja działalności Akademii Kopernikańskiej

Światowy Kongres Kopernikański w Toruniu, inauguracja działalności Akademii Kopernikańskiej

przez DignityNews.eu

Pierwszy Światowy Kongres Kopernikański w Toruniu rozpoczął faktyczną działalność Akademii Kopernikańskiej. Bierze w nim udział pięciu laureatów Nagrody Nobla, 700 badaczy i ekspertów. Otwarcie kongresu – dokładnie w 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika – zostało połączone ze świętem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. W uroczystości wziął udział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

– Przed państwem wspaniały pomnik ku czci Mikołaja Kopernika, złożony z naukowców z całego świata. Izby Kopernikańskie i Akademia Kopernikańska to nie jest konkurencja dla polskich uczelni, to płaszczyzna wymiany doświadczeń, myśli i osiągnieć naukowych – powiedział podczas inauguracji akademii minister Czarnek.

Akademią Kopernikańską będą zarządzać naukowcy z całego świata. Będzie to międzynarodowa instytucja składająca się w połowie z polskich, a w połowie z zagranicznych naukowców. To ma ułatwić realizację podstawowego celu Akademii, którym jest umiędzynarodowienie polskiej nauki.

Działalność Akademii Kopernikańskiej będzie koncentrować się na wybranych obszarach badawczych wyznaczonych przez zakres tematyczny działających w niej izb: Astronomii i Nauk Matematyczno-Przyrodniczych, Nauk Medycznych, Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Filozofii i Teologii oraz Nauk Prawnych. Przewidziano też Izbę Laureatów Nagród Kopernikańskich.

Akademia będzie realizować program obejmujący m.in. finansowanie badań naukowych, w tym przyznawanie stypendiów kopernikańskich, grantów Mikołaja Kopernika, wspieranie Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika, przyznawanie nagród czy powoływanie ambasadorów Akademii Kopernikańskiej.

Akademia Kopernikańska jest oparta na pięciu filarach, odpowiadających obszarom dokonań Mikołaja Kopernika, które stały się podstawą organizacji izb. Są to: astronomia, ekonomia, prawo, medycyna oraz teologia i filozofia.

Arkadiusz Słomczyński 

Może cię rówież zaintersować