Strona główna » Studia polonistyczne w Polsce dla obcokrajowców. Kolejna edycja programu Polonista NAWA

Studia polonistyczne w Polsce dla obcokrajowców. Kolejna edycja programu Polonista NAWA

przez DignityNews.eu

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA)ogłosiła nabór do piątej edycji programu Polonista NAWA, którego celem jest promowanie języka polskiego oraz popularyzacja studiów i badań polonistycznych w świecie przez umożliwienie obcokrajowcom zainteresowanym językiem i kulturą polską podjęcia studiów lub realizacji projektów badawczych w Polsce.

NAWA do udziału w programie zaprasza zagranicznych studentów, doktorantów i naukowców, których przedmiotem studiów lub badań jest język polski, polska kultura, sztuka, literatura i historia. 

W ramach programu studenci i doktoranci mogą otrzymać stypendia na pełne lub częściowe studia polonistyczne na wybranych uczelniach w Polsce. Naukowcy – stypendyści programu Polonista NAWA – mogą realizować trwające od 3 do 12 miesięcy projekty badawcze na polskich uczelniach.

Studenci – stypendyści NAWA podczas częściowych (semestralnych lub dwusemestralnych) lub pełnych studiów w Polsce mogą rozwijać swoje zainteresowania polonistyczne przez doskonalenie znajomości języka polskiego, uczestniczenie w wykładach i zajęciach zgodnie z programem wybranych studiów, prowadzenie badań, realizację projektów naukowych, zbieranie materiałów do pracy naukowej lub dyplomowej, korzystanie z zasobów bibliotek uniwersyteckich i archiwów. Zainteresowani studenci wybierają uczelnię, na której planują podjąć studia. 

Nowością w tegorocznej edycji jest rozszerzenie oferty programowej o stypendia dla polskich naukowców, którzy chcieliby w ramach programu realizować projekty badawcze lub dydaktyczne w zagranicznych ośrodkach akademickich prowadzących studia polonistyczne. W ramach programu mogą być realizowane projekty, których celem jest wzmocnienie oraz rozszerzenie działalności zagranicznych uczelni oferujących studia polonistyczne, polonoznawcze lub studia slawistyczne z językiem polskim.

Adrian Andrzejewski

Może cię rówież zaintersować