Strona główna » Stopa bezrobocia bez zmian w porównaniu z poprzednim miesiącem

Stopa bezrobocia bez zmian w porównaniu z poprzednim miesiącem

przez DignityNews.eu

Stopa bezrobocia w grudniu wyniosła 5,4 proc. i w porównaniu z poprzednim miesiącem pozostała bez zmian – poinformowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Na koniec roku 2021 w rejestrach urzędów pracy figurowało 895,7 tys. osób. bezrobotnych. Stopa bezrobocia w końcu 2021 r. kształtowała się w przedziale od 3,0 proc. w województwie wielkopolskim do 8,6 proc. w warmińsko-mazurskim.

Resort podkreślił, że po raz pierwszy od 1990 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu grudnia była niższa niż w listopadzie.  W rejestrach bezrobotnych w grudniu było o 150,8 tys. (czyli o 14,4 proc.) mniej bezrobotnych niż przed rokiem. W porównaniu do stanu z końca listopada liczba bezrobotnych w grudniu zmniejszyła się o 3,1 tys. osób, czyli o 0,3 proc – informuje polskieradio24.pl

– Porównując poziom bezrobocia w końcu 2021 r. do stanu sprzed początku epidemii COVID-19 liczba zarejestrowanych w urzędach pracy bezrobotnych spadła o 24,2 tys. osób, czyli o 2,6 proc., a stopa bezrobocia rejestrowanego była niższa o 0,1 pkt. proc. W lutym 2020 r. wynosiła ona 5,5 proc. – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, cytowana w komunikacie resortu.

W grudniu 2021 r. według wstępnych danych, pracodawcy zgłosili do urzędów pracy prawie 96 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. To o 17,6 tys. (15,5 proc.) mniej niż w listopadzie 2021 r., ale o 14,7 tys. (18,1 proc.) więcej niż w grudniu 2020 roku.

Arkadiusz Słomczyński

Może cię rówież zaintersować