Strona główna » Stan nauki polskiej w świetle rankingu TOP2% Stanford University & Elsevier

Stan nauki polskiej w świetle rankingu TOP2% Stanford University & Elsevier

przez Dignity News
Fundacja Science Watch Polska przygotowała opracowanie dotyczące stanu nauki polskiej w świetle rankingu TOP2% Stanford University & Elsevier. Usystematyzowano dane w odniesieniu do polskich uczelni, dziedzin i dyscyplin naukowych oraz liczby naukowców z poszczególnych uczelni, którzy znaleźli się w zestawieniu.

Ranking TOP2% Stanford University & Elsevier dotyczy publikacji wyników badań w światowych czasopismach, materiałach konferencyjnych i wydawnictwach zwartych. Ostatnie zestawienie zostało zaprezentowane w listopadzie 2021 roku. Zawiera ono nazwiska ponad 190 000 badaczy z całego świata, którzy reprezentują wszystkie dziedziny i dyscypliny naukowe, w tym 1 027 naukowców z Polski.

Fundacja przeanalizowała ranking w czterech grupach przypisanych do politechnik, uniwersytetów, uniwersytetów medycznych oraz instytutów naukowych i instytucji naukowo-badawczych.

W grupie politechnik zdecydowanymi liderami są Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie z 51 naukowcami w rankingu oraz Politechnika Wrocławska, z której w TOP2% znalazło się 41 badaczy. Następne w zestawieniu są Politechnika Warszawska (33), Politechnika Poznańska (32) i Politechnika Śląska (32).

W grupie uniwersytetów obok zdecydowanych liderów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (43) i Uniwersytetu Warszawskiego (41) tylko Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytet Wrocławski ma liczbę cytowanych osób powyżej 20.

W grupie uczelni medycznych zdecydowanym liderem jest Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (28). Tylko 4 uczelnie: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Warszawie i Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu reprezentowane są w rankingu przez ponad 10 osób.

W grupie centrów i instytutów badawczych brak jest, poza Polską Akademia Nauk i jej instytutami, jednostek badawczych, które wprowadziłyby do rankingu więcej niż 5 naukowców.

W podziale na dziedziny w rankingu najwięcej polskich badaczy znalazło się w obszarach: fizyka i astronomia (182 naukowców), medycyna kliniczna (173) oraz chemia (165). W rankingu znajduje się również 161 dyscyplin naukowych. Tutaj najwięcej polskich naukowców znalazło się w takich dyscyplinach jak: nauki o materiałach (57), sztuczna inteligencja i przetwarzanie obrazu (55) oraz fizyka stosowana (53).

Adrian Andrzejewski

Może cię rówież zaintersować