Strona główna » Skala inwestycji polskich przedsiębiorstw za granicą przekroczyła 105 mld zł

Skala inwestycji polskich przedsiębiorstw za granicą przekroczyła 105 mld zł

przez Dignity News

Skala inwestycji polskich przedsiębiorstw zagranicą przekroczyła 105 mld zł. 60 proc. firm działających na zagranicznych rynkach deklaruje plany dalszej ekspansji – wynika ze wspólnego raportu PFR Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (PFR TFI) i globalnej organizacji świadczącej  profesjonalne usługi doradcze PwC.

– Ponad 60 proc. polskich inwestorów planuje dalszą ekspansję za granicą. Nasze badanie pokazuje, że im więcej doświadczenia na zagranicznych rynkach, tym większa otwartość biznesu na korzyści związane z internacjonalizacją – napisali eksperci PFR TFI i PwC.

Przedsiębiorcy byli przez autorów raportu pytani o największe zagrożenie, które mogłoby wpłynąć na zmianę strategii ich ekspansji zagranicznej. Na pierwszym miejscu wskazano zakłócenia w łańcuchach dostaw (81,7 proc. odpowiedzi). Na drugim miejscu znalazła się pandemia (72,5 proc.), a na trzecim rosnące koszty energii i paliw (65,8 proc.).

Polskie przedsiębiorstwa zapytane o „główne trendy” mogące w przyszłości wpływać na działalność gospodarczą wymieniły dywersyfikację dostawców i zabezpieczenie łańcuchów dostaw (78,8 proc.), zrównoważenie działalności (66,7 proc.) oraz procedury screeningu BIZ – (65,8 proc.). „Jako istotne trendy wymieniano także transformację cyfrową i energetyczną” – dodano.

To trzecia edycja raportu na temat polskiej przedsiębiorczości. W tegorocznym dokumencie skupiono się na inwestycjach zagranicznych z uwzględnieniem wpływu pandemii COVID-19. Z zebranych danych wynika, że po początkowym spadku odbicie w inwestycjach zagranicznych nastąpiło szybciej niż po kryzysie w 2008 roku – czytamy w portalu polskieradio24.pl.

Pięć pierwszych miejsc w podstawowym rankingu najbardziej obiecujących kierunków dla polskich BIZ -ów (Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne) zajęły Indie, Finlandia, Estonia, Izrael i Chile. W ocenie autorów raportu są to szybko rosnące rynki, które podejmują wiele reform w celu podniesienia swojej atrakcyjności biznesowej dla zagranicznych inwestorów.

W 2021 roku polskie BIZ-y rosły szybciej niż przed pandemią. Z danych bilansu płatniczego wynika, że w pierwszych trzech kwartałach 2021 roku BIZ-y z Polski były o ponad 90 proc. wyższe niż średnia dla analogicznych okresów z lat 2015-2019. Największy wzrost w wartościach bezwzględnych odnotowały inwestycje zagraniczne do Wielkiej Brytanii – wskazano w raporcie.

Arkadiusz Słomczyński zlec

Może cię rówież zaintersować