Strona główna » Sieć Badawcza Łukasiewicz integruje polskich naukowców pracujących zagranicą

Sieć Badawcza Łukasiewicz integruje polskich naukowców pracujących zagranicą

przez Dignity News
Sieć Badawcza Łukasiewicz zaprasza 20 grudnia 2023 r. na III edycję Konferencji z Polonią – wydarzenia skierowanego do polskich naukowców pracujących poza granicami kraju.

Jak podkreślają organizatorzy, konferencja będzie miejscem spotkania nie tylko naukowców z Łukasiewicza i ze świata, ale również specjalistów z dziedziny współpracy z biznesem oraz komercjalizacji.

Uczestnicy będą mieli możliwość wzięcia udziału w tematycznych sesjach matchmakingowych z naukowcami z Łukasiewicza, podczas których omawiane będą możliwości zainicjowania nowych projektów, aplikowania o środki z Horyzontu Europa, czy realizacji wizyt studyjnych.

Spotkamy się w dwóch formach – stacjonarnym (w siedzibie Centrum Łukasiewicz w Warszawie) i online.

Wśród prelegentów znajdą się m.in. prof. Artur Ekert, prof. Juan Carlos Colmenares Quintero i dr Paweł Puczkarski.

Prof. Artur Ekert to członek Towarzystwa Królewskiego w Londynie należący do pionierów informatyki kwantowej. Jego wynalazek kryptografii kwantowej opartej na splątaniu łączy podstawowe koncepcje teorii kwantowej z badaniami nad bezpieczną komunikacją. Innowacja ta spowodowała znaczący wzrost zainteresowania tematyką kwantową w świecie nauki i do dziś inspiruje nowe kierunki badań.

Juan Carlos Colmenares Quintero jest profesorem Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk. Opracował i opatentował metodę sonofotoosadzania do syntezy fotokatalizatorów w stanie stałym zawierającym mono- i bimetale. Obecnie jego badania koncentrują się w obszarze sonofotokatalizy. Absolwent Politechniki Warszawskiej, uzyskał stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk chemicznych i materiałowych, a w 2003 roku tytuł profesora.

Dr Paweł Puczkarski to fizyk specjalizującym się w dziedzinie nanotechnologii i nanoelektroniki. Obecnie pracuje na Wydziale Chemii Uniwersytetu w Oxfordzie, gdzie zajmuje się detekcją i manipulacją pojedynczymi proteinami. Wcześniej uzyskał stopień doktora na Wydziale Materiałowym Uniwersytetu w Oxfordzie, gdzie zajmował się elektroniką molekularną, tranzystorami na pojedynczych molekułach i elektroniką grafenową.

Adrian Andrzejewski

Może cię rówież zaintersować